płk dr hab. n. med. Ewelina Zawadzka-Bartczak, prof. WIML

STANOWISKO: Profesor nadzwyczajny
FUNKCJA: Dyrektor WIML, Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Klinika Chorób Wewnętrznych
TELEFON: +48 261 852 935
E-MAIL: ezawadzka@wiml.waw.pl

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

  • zaburzenia rytmu serca
  • choroba wieńcowa
  • reakcja układu krążenia w realnym i symulowanym locie
  • czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego

PROFIL NAUKOWY

Płk dr hab. n. med. Ewelina Zawadzka-Bartczak, prof. WIML w swoich pracach naukowo-badawczych zajmuje się głównie kardiologią lotniczą. Prowadzone przez nią prace zmierzają do zobiektywizowania metod oceny stanu zdrowia pilotów, które dawałyby gwarancje bezpieczeństwa lotów na różnych typach samolotów bojowych najnowszej generacji.

Działalność naukowa Profesor Zawadzkiej-Bartczak obejmuje m.in. prognozowanie wystąpienia choroby wieńcowej i metabolicznego zespołu X u personelu lotniczego. Badania prowadzi na podstawie odpowiednich analiz retrospektywnych, uwzględniających stopień obciążenia i czas trwania czynników ryzyka ich wystąpienia. W celu wczesnej diagnostyki i prewencji choroby wieńcowej u pilotów, zajmuje się oceną przydatności nieinwazyjnych badań układu krążenia. Prowadzi także badania dotyczące zaburzeń automatyzmu serca i przewodzenia wewnątrzsercowego zarówno dla potrzeb klinicznych, jak i medycyny lotniczej.

Profesor Zawadzka-Bartczak zajmuje się także oceną zależności między typem odpowiedzi układu krążenia na zmiany czynnika hydrostatycznego a tolerancją przyspieszeń oraz oceną wpływu ekstremalnych warunków lotu na samolotach wysokomanewrowych na reakcje układu krążenia. W ramach prowadzonych w WIML prac badawczo-rozwojowych dokonuje analizy odpowiedzi układu krążenia i bodźco-przewodzącego serca na testy obciążeniowe specyficzne dla zawodu pilota.

Ma w swoim dorobku około 60 publikacji z zakresu kardiologii i klinicznej medycyny lotniczej w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Jest autorem wielu doniesień naukowych na konferencjach naukowych, głównie zagranicznych. Była/ jest kierownikiem grantu indywidualnego KBN (2000) oraz kierownikiem i wykonawcą w wielu pracach statutowych WIML i pracach badawczo-rozwojowych.

INFORMACJE DODATKOWE

Jest członkiem:

  • Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej

Pełni funkcję:

Jest Konsultantem Krajowym ds. obronności w dziedzinie medycyna lotnicza.

Wyróżniona nagrodą - finalist in the Space Medicine Branch Young Investigator Award competition Aerospace Medical Association (2003).

     

Go to top