płk dr med. Adam Julian Huszcza

 ur. 1875 r. zm. 1959 r.

Pierwszy komendant Centrum Badań Lotniczo-Lekarskich (CEBULA) w latach 1928-1934

Dziedzina nauki: medycyna - choroby wewnętrzne, bakteriologia.

Przebieg pracy: Po studiach ukończył kurs bakteriologii w Instytucie Medycyny Doświadczalnej w Petersburgu i podjął pracę na oddziale zakaźnym w Szpitalu Obuchowskim, a także przez kilka lat pełnił funkcję lekarza ziemskiego okręgu połtawskiego. Następnie został ordynatorem Kliniki Wewnętrznej Akademii Wojskowo-Lekarskiej w Petersburgu. W 1908 roku przebywał we Lwowie na kursie dokształcającym lekarzy. Za uzyskanie bardzo dobrych wyników w nauce otrzymał w 1911 roku stypendium umożliwiające mu pobyt i praktykę w ośrodkach lekarskich Europy Zachodniej. Po powrocie ze stypendium objął stanowisko lekarza kesonowego. W 1919 roku w stopniu majora wstępuje do korpusu sanitarnego Wojska Polskiego. Zostaje ordynatorem Szpitala Mokotowskiego, a następnie Szpitala Ujazdowskiego. W 1928 r. obejmuje stanowisko kierownika Centrum Badań Lekarskich Lotnictwa. W 1934 r. przechodzi na emeryturę.

Działalność naukowo-badawcza, osiągnięcia: W 1898 na Akademii Wojskowo-Lekarskiej w Petersburgu uzyskał dyplom lekarza. W 1919 r. obronił doktorat nt. Wpływ podwyższonego ciśnienia atmosferycznego na skład krwi u królików. Był autorem instrukcji i przepisów określających postępowanie lekarza lotniczego w tworzeniu medycznych warunków bezpiecznego latania, a także wielu prac naukowych i popularnonaukowych. Publikował swoje prace w czasopismach zagranicznych, ale większość z nich w czasopismach polskich, takich jak: Przegląd Lotniczy, Polska Zbrojna, Lekarz Wojskowy, Polska Gazeta Lekarska, Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, Lot Polski. Szczególną wartość dla lekarzy medycyny lotniczej ma jego monografia z 1951 roku "Ciśnienie atmosferyczne i jego działanie na ustrój. Fizjopatologia ciśnień atmosferycznych". W pracy tej napisał: "... powstała potrzeba wyodrębnienia medycyny lotniczej jako osobnej gałęzi wiedzy lekarskiej, która z roku na rok wypełnia się coraz bogatszą treścią i coraz wszechstronniejszymi badaniami".

     

Go to top