Katalogi

Zasoby Biblioteki Naukowej WIML:

Bazy bibliograficzne

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w ramach licencji krajowej finansowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego posiada dostęp na wydawnictwa Elsevier, Springer, Wiley, Nature, Science, bazy Scopus, Web of science wraz z Citation Connection oraz Ebsco.

Inne bazy bibliograficzne:

     

Go to top