Klinika Chirurgii Ogólnej

Kierownik Kliniki dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł, prof. WIML
Z-ca Kierownika Kliniki dr n. med. Maciej Pietruszka
Telefon kontaktowy (pielęgniarka oddziałowa) +48 261 852 954
e-mail lecznictwo@wiml.waw.pl

Klinika Chirurgii zajmuje się leczeniem chirurgicznym schorzeń układu pokarmowego, specjalizuje się w leczeniu przepukliny powłoki brzusznej. W klinice rozwijany jest program leczenia otyłości i chorób metabolicznych.

     

Go to top