Klinika Chorób Wewnętrznych

 

Kierownik Kliniki  płk dr hab. n. med. Ewelina Zawadzka-Bartczak, prof. WIML
Telefon kontaktowy (pielęniarka oddziałowa)  +48 261 852 935
e-mail  lecznictwo@wiml.waw.pl

Klinika zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń internistycznych pacjentów, kierowanych w ramach NFZ oraz przez komisje lotniczo-lekarskie. Ze względu na potrzeby lotnictwa (bezpieczeństwa lotów) diagnostyka kliniki jest ukierunkowana zwłaszcza na ukryte patologie układu krążenia i bodźco-przewodzącego serca, bezbólową postać choroby wieńcowej i nieprawidłowości w układzie bodźco-przewodzącym, stwarzające potencjalne ryzyko wystąpienia groźnej arytmii.

W swej strukturze zawiera:

  • pracownię endoskopii
  • salę "R"
  • pracownię echo
  • pracownię diagnostyki układu krążenia:

- badanie wysiłkowe na bieżni
- 24 godzinny zapis EKG - Holter
- 24 godzinny zapis RR - ABP
- gabinet EKG

     

Go to top