Klinika Okulistyczna

 

Kierownik Kliniki: vacat
Z-ca Kierownika Kliniki: dr n. med. Jaromir Wasyluk
Telefon kontaktowy (pielęgniarka oddziałowa): +48 261 852 937
e-mail: lecznictwo@wiml.waw.pl

Nowocześnie wyposażona klinika świadczy usługi najwyższej jakości. Zajmujemy się diagnostyką i leczeniem wielu schorzeń okulistycznych na poziomie standardów światowych przy zastosowaniu nowoczesnej aparatury diagnostycznej i terapeutycznej.

Podległe komórki:

 • Pracownia Angiografii Fluoresceinowej i Laseroterapii
 • Pracownia Elektrofizjologii 
 • Pracownia Perymetrii Komputerowej i Ultrasonografii

Zakres prac:

 • Problemy okulistyczne w medycynie lotniczej
 • Chirurgia zaćmy i przedniego odcinka
 • Terapia jaskry
 • USG w diagnostyce okulistycznej
 • Zaburzenia powierzchni oka
 • Kursy z medycyny lotniczej, w tym:
  • szkolenie personelu latającego:
   • w zakresie okulistyki lotniczej
   • do lotów w noktowizji
  • kursy dla ratowników medycznych z zakresu ewakuacji lotniczej
  • kursy dla lekarzy z jednostek WLOP
  • kursy do specjalizacji z medycyny lotniczej

Główne obszary działalności praktycznej:

 • Chirurgia zaćmy:
 • fakoemulsyfikacja zaćmy z implantacją soczewek zwijalnych
 • Operacje rekonstrukcyjne przedniego odcinka:
 •  implantacje wtórne, fiksacje transskleralne, plastyki przedniego odcinka, operacje łączone
 • Chirurgia jaskry:
 • operacje przetokowe (trabekulektomia)
 • operacje setonowe z użyciem zastawki Ahmeda
 • Chirurgia zaćmy i jaskry – operacje łączone
 • Chirurgia ciała szklistego i siatkówki:
 • leczenie odwarstwień siatkówki
 • zaopatrywanie urazów gałki ocznej z ciałami obcymi wewnątrzgałkowymi magnetycznymi i niemagnetycznymi
 • leczenie przemieszczenia (zwichnięcia) soczewki własnej lub sztucznej do komory ciała szklistego
 • Chirurgia powiek i aparatu ochronnego oka:
 • operacje plastyczne powiek, gradówki, skrzydlika
 • transplantacja błony owodniowej na rogówkę
 • Diagnostyka i terapia chorób plamki:
 • angiografia fluoresceinowa, SOCT
 • iniekcje doszklistkowe inhibitorów anty-VEGF (ranibizumab)
 • laseroterapia siatkówki

     

Go to top