Komisja Etyczna

 

Komisja Etyczna Opiniująca Badania Biomedyczne

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Marek Prost - okulista - WIML

Sekretarz: Janina Szymańska - laborantka - WIML

     
Członkowie: ks. Janusz Bąk  
  dr n. społ. Marcin Biernacki  
  ppłk lek. Robert Drozdowski  
  dr hab. n. med. prof. Stefan Gaździński  
  dr n. med. Krzysztof Kowalczuk  
  piel. mgr Małgorzata Malińska  
  dr n. med. Andrzej Orzeł  
  dr n. med. Roman Stablewski  
  płk dr hab. n. med. prof. Ewelina Zawadzka-Bartczak  

     

Go to top