Książka z okazji Jubileuszu Profesora Tytusa Sosnowskiego

Nakładem Wydawnictwa Naukowego SCHOLAR ukazała się książka pt. „Wybrane metody i paradygmaty badawcze w psychologii”, pod redakcją A. Rynkiewicza, K.S. Jankowskiego i W. Oniszczenki, do której jeden z rozdziałów napisał dr n. hum. Piotr Zieliński, p.o. kierownika Zakładu Psychologii i Bezpieczeństwa Lotów WIML.

Wspomniana książka stanowi zbiór prac naukowych dedykowanych Profesorowi Tytusowi Sosnowskiemu z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego z okazji Jubileuszu 70-lecia Jego urodzin. Słowem wstępnym opatrzył ją jeden z najwybitniejszych polskich psychologów profesor Jan Strelau.

Profesor Sosnowski kilkadziesiąt lat swej działalności naukowej spędził w Katedrze Różnic Indywidualnych na Wydziale Psychologii UW, wpierw tworząc a w dalszej kolejności kierując w jej ramach Pracownią (obecnie Zakładem) Psychofizjologii. W Pracowni tej, pod opieką promotorską profesora Sosnowskiego obronił pracę magisterską, a następnie pracę doktorską jeden z obecnych pracowników Naszego Instytutu, dr Piotr Zieliński. Wkładem dr. Zielińskiego w jubileuszową monografię jest rozdział pod tytułem „Analiza statystyczna w planach badawczych z pretestem – korzyści i pułapki związane z modelem ANCOVA”, który stanowi kompleksowe spojrzenie na model analizy kowariancji z perspektywy statystycznej i metodologicznej.

Z okazji Jubileuszu 70 urodzin pragniemy podziękować Profesorowi Sosnowskiemu za wkład i zasługi Pana Profesora w rozwój polskiej nauki a także życzyć dalszych sukcesów, pomyślności, zdrowia i powodzenia w życiu zawodowym oraz osobistym.

Strona książki w serwisie internetowym Wydawnictwa Naukowego SCHOLAR: http://scholar.com.pl/sklep.php?md=products&id_c=1&id_p=2583&

     

Go to top