Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

 

Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej:

tel. +48 261 852 893

Punkt pobrań materiału do badań:

tel.: +48 261 852 914, Poliklinka I piętro, pokój nr 105
e-mail: lecznictwo@wiml.waw.pl

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH

W strukturze Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej WIML są następujące pracownie:

 • Serologii
 • Biochemii
 • Hematologii

Diagnostyka laboratoryjna, to bardzo szeroka, intensywnie rozwijająca się dziedzina wiedzy medycznej, która jest dobrym sposobem kontrolowania swojego zdrowia, jak również stanowi nieocenioną pomoc dla lekarza w diagnozowaniu i monitorowaniu postępów leczenia. Daje możliwość wczesnego wykrycia niepokojących procesów zachodzących w organizmie. Dzięki nowoczesnym technikom badawczym są nowe możliwości diagnozy, profilaktyki czy kontroli procesu chorobowego. Spełniamy podstawowe standardy, jakie powinny spełniać medyczne laboratoria diagnostyczne. Uczestniczymy w międzynarodowych i ogólnokrajowych programach kontroli jakości - Łódzkiego Ośrodka Badań Kontroli Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, Brytyjskiej kontroli RIQAS. Proponujemy Państwu podstawowe profile związane z najczęstszymi problemami zdrowotnymi i profilaktyką zdrowotną. Przy wyborze danego profilu należy pamiętać o istnieniu szeregu badań dodatkowych pomocnych w diagnozowaniu schorzeń. Profile należy traktować jedynie jako propozycję doboru analiz, a w przypadku szczegółowych badań należy skontaktować się z lekarzem lub osobą uprawnioną do udzielania konsultacji .

1. Profil ogólny

 • Morfologia krwi obwodowej z rozmazem automatycznym
 • Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)
 • Badanie ogólne moczu
 • Elektrolity w surowicy (sód, potas, chlorki)
 • Profil lipidowy (cholesterol, triglicerydy, cholesterol HDL, cholesterol LDL)
 • Glukoza we krwi

2. Profil wątrobowy:

 • Aminotransferaza alaninowa (ALT)
 • Aminotransferaza asparaginianowa (AST)
 • Fosfataza alkaliczna (ALP)
 • Bilirubina całkowita
 • Gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP)
 • Antygen HBs (HBsAg)
 • Przeciwciała przeciw HCV (anty-HCV)  

3. Profil nerkowy:

 • Badanie ogólne moczu
 • Sód w surowicy
 • Potas w surowicy
 • Mocznik w surowicy
 • Kreatynina w surowicy (e-GFR)
 • Kwas moczowy w surowicy
 • Białko całkowite w surowicy

4. Profil kostny:

 • Wapń w surowicy
 • Fosforany w surowicy
 • Fosfataza alkaliczna (ALP)

5. Profil trzustkowy:

 • Amylaza w surowicy
 • Amylaza w moczu
 • Glukoza we krwi

6. Profil reumatyczny:

 • Morfologia krwi obwodowej z rozmazem manualnym
 • Białko C-reaktywne (CRP)
 • Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)
 • Kwas moczowy w surowicy
 • RF - czynnik reumatoidalny
 • Odczyn Waalera - Rosego

7. Profil tarczycowy:

 • Hormon tyreotropowy (TSH)
 • Tyroksyna wolna (fT4)

8. Profil tarczycowy rozszerzony:

 • Hormon tyreotropowy (TSH)
 • Tyroksyna wolna (fT4)
 • Trijodotyronina wolna (fT3)
 • Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej (anty-TPO)
 • Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie (anty-TG)

9. Ocena czynników ryzyka miażdżycy:

 • Profil lipidowy (cholesterol, triglicerydy, cholesterol HDL, cholesterol LDL

10. Profil kardiologiczny:

 • Kinaza fosfokreatynowa (CK)
 • Elektrolity w surowicy (sód, potas, chlorki)
 • Troponina T
 • NT – pro BNP

11. Profil kobiety w ciąży:

 • Morfologia krwi obwodowej
 • Badanie ogólne moczu
 • Glukoza we krwi

12. Profil przy antykoncepcji hormonalnej:

 • Aminotransferaza alaninowa (ALT)
 • Aminotransferaza asparaginianowa (AST)
 • Gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP)
 • Fosfataza alkaliczna (ALP)
 • Bilirubina całkowita
 • Profil lipidowy (cholesterol, triglicerydy, cholesterol HDL, cholesterol LDL)
 • Czas protrombinowy (PT)
 • Czas koalino - kefalinowy (APTT)

13. Profil kobiety po 40 roku życia

 • Profil ogólny
 • Wapń w surowicy
 • Fosforany w surowicy
 • Magnez w surowicy
 • Kwas moczowy w surowicy
 • Estradiol
 • Hormon folikulotropowy (FSH)
 • Hormon tyreotropowy (TSH)

14. Profil mężczyzny po 40 roku życia:

 • Profil ogólny
 • Antygen swoisty dla stercza (PSA)
 • Kwas moczowy w surowicy
 • Hormon tyreotropowy (TSH)

15. Panel narkotykowy

 • Marihuana w moczu
 • Kokaina w moczu
 • Extaza w moczu
 • Metadon w moczu
 • Amfetamina w moczu
 • Benzodiazepina w moczu
 • Opiaty w moczu

16. Profil przed zabiegiem

 • Grupa krwi
 • Odczyn VDRL(WR)
 • HbsAg
 • Morfologia
 • Badanie ogólne moczu
 • Elektrolity
 • Kreatynina
 • Glukoza
 • Czas PT i APTT

17. Ocena układu krzepnięcia

 • Czas koalinowo – kefalinowy
 • Czas protrombinowy (INR)
 • Fibrynogen
 • D- Dimery

     

Go to top