dr hab. inż. Łukasz Dziuda, prof. WIML

 

STANOWISKO: Profesor nadzwyczajny
FUNKCJA: Kierownik Zakładu
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Zakład Innowacji Symulatorów Lotniczych
TELEFON: +48 261 852 621
E-MAIL: ldziuda@wiml.waw.pl

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

 • Czujniki światłowodowe
 • Elektronika i optoelektronika
 • Inżynieria biomedyczna
 • Systemy pomiarowe

PROFIL NAUKOWY

Łukasz Dziuda otrzymał dyplom magistra inżyniera na Politechnice Lubelskiej w 2000 r., doktora nauk technicznych na Uniwersytecie Strathclyde w Glasgow (Wielka Brytania) w 2007 r. oraz doktora habilitowanego w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk w 2014 r. Obecnie jest liderem zespołu zajmującego się monitorowaniem pacjentów podczas MRI (Magnetic Resonance Imaging) oraz badaniami metodą LBNP (Lower Body Negative Pressure) w Zakładzie Technicznym Badań Lotniczo-Lekarskich i Symulatorów Lotniczych Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie. Jego zainteresowania koncentrują się głównie na rozwoju optycznych technik pomiarowych znajdujących zastosowanie w obszarach inżynierii biomedycznej oraz systemów energetycznych. Obok tych dziedzin, swoje zainteresowania badawcze Łukasz Dziuda rozwija również w zakresie ergonomii platform symulatorowych oraz przyczyn choroby symulatorowej. Wydał około 40 publikacji związanych z wyżej wymienioną problematyką.

INFORMACJE DODATKOWE

Ważniejsze artykuły:

 • F. W. Skibniewski, Ł. Dziuda, P. M. Baran, M. K. Krej, S. Guzowski, M. A. Piotrowski, O. E. Truszczyński, "Preliminary Results of the LF/HF Ratio as an Indicator for Estimating Difficulty Level of Flight Tasks", Aerosp Med Hum Perform, 86(6), 518-523 (2015).
 • Ł. Dziuda, “Fiber-optic sensors for monitoring patient physiological parameters: a review of applicable technologies and relevance to use during magnetic resonance imaging procedures”, J. Biomed. Opt. 20(1), 010901 (2015) [doi:10.1117/1.JBO.20.1.010901].
 • Ł. Dziuda, M. P. Biernacki, P. M. Baran, O. E. Truszczyński, “The effects of simulated fog and motion on simulator sickness in a driving simulator and the duration of after effects”, Appl. Ergon. 45(3), 406-412 (2014) [doi:10.1016/j.apergo.2013.05.003].
 • Ł. Dziuda, F. W. Skibniewski, “A new approach to ballistocardiographic measurements using fiber Bragg grating-based sensors”, Biocybern. Biomed. Eng. 34(2), 101–116 (2014) [doi:10.1016/j.bbe.2014.02.001].
 • Ł. Dziuda, M. Krej, F. W. Skibniewski, “Fiber Bragg grating strain sensor incorporated to monitor patient vital signs during MR”, IEEE Sens. J. 13(12), 4986–4991 (2013) [doi:10.1109/JSEN.2013.2279160].
 • Ł. Dziuda, F. W. Skibniewski, M. Krej, P. M. Baran, “Fiber Bragg grating-based sensor for monitoring respiration and heart activity during magnetic resonance imaging examinations”, J. Biomed. Opt. 18(5), 057006 (2013) [doi:10.1117/1.JBO.18.5.057006].
 • L. Dziuda, F. W. Skibniewski, M. Krej, J. Lewandowski, “Monitoring respiration and cardiac activity using fiber Bragg grating-based sensor”, IEEE Trans. Biomed. Eng. 59(7), 1934–1942 (2012) [doi:10.1109/TBME.2012.2194145].
 • L. Dziuda, G. Fusiek, P. Niewczas, G. M. Burt, J. R. McDonald, “Laboratory evaluation of the hybrid fiber-optic current sensor”, Sensors and Actuators A: Phys. 136(1), 184–190 (2007) [doi:10.1016/j.sna.2006.11.003].
 • L. Dziuda, P. Niewczas, G. Fusiek, J. R. McDonald, “Hybrid fiber optic voltage sensor for remote monitoring of electrical submersible pump motors”, Opt. Eng. 44(6), 064401 (2005) [doi:10.1117/1.1926947].

Monografie:

 • Ł. Dziuda, F. Skibniewski, W. Torbicz (red.), „Bezkontaktowe metody monitorowania aktywności psychofizjologicznej: wybór prac własnych”, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2011

Patenty:

 • Ł. Dziuda, K. Różanowski, F. Skibniewski, M. Krej, „Urządzenie do pomiaru czynności życiowych”, Patent Nr 217840, Urząd Patentowy RP (2010) [opis].

Nagrody i wyróżnienia:

 • Stypendium krajowe Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla młodych uczonych (Program START), Warszawa, 2006

     

Go to top