ppłk dr n. med. Marcin Kopka

STANOWISKO: Adiunkt
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Klinika Neurologii
TELEFON: +48 261 852 676
E-MAIL: mkopka@wiml.waw.pl
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-5092-088X

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

  • Neurologia
  • Neurofizjologia
  • Biofeedback                                                     

PROFIL NAUKOWY

Ppłk dr n. med. Marcin Kopka jest absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. W 2008 roku uzyskał specjalizację z neurologii w Wojskowym Instytucie Medycznym. Obecnie pracuje w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Zakładzie Bezpieczeństwa Lotów.

W 2012 roku przed Radą Naukową WIML obronił rozprawę doktorską zatytułowaną „Badania zależności czynności bioelektrycznej mózgu i serca”.

Ponadto pracuje w Poradni Neurologicznej Polikliniki Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej oraz w Ośrodku Badań Orzeczniczych Lotniczo-Lekarskich i Medycyny Pracy.

Dr Kopka bierze czynny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych dotyczących neurologii. Jest autorem kilkunastu doniesień w czasopismach polskich oraz zagranicznych (m.in. Giornale dello Stroke i Jounal of Neurology).

Zainteresowania badawcze dr. Kopki koncentrują się na trzech głównych obszarach. Pierwszy z nich dotyczy leczenia chorych z padaczką, chorobą Parkinsona oraz Alzheimera. Drugi dotyczy wzajemnego wpływu czynności bioelektrycznej mózgu oraz serca. Trzeci dotyczy biofeedback i możliwości jego stosowania w leczeniu schorzeń neurologicznych oraz psychiatrycznych (m.in. zaburzeń poznawczych).

Dr  Kopka został odznaczony brązowym medalem Ministra Obrony Narodowej za zasługi dla obronności kraju.

     

Go to top