dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł, prof. WIML

STANOWISKO: Profesor
FUNKCJA: Kierownik Kliniki
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Klinika Chirurgii
TELEFON: +48 261 852 954
E-MAIL: mwylezol@wiml.waw.pl

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

  • Chirurgia metaboliczna i bariatryczna

PROFIL NAUKOWY

Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej, gdzie obronił pracę doktorską i uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 2010 roku został mianowany profesorem Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej. Był wieloletnim (od 1989 do 2008r.) pracownikiem naukowo-dydaktycznym Kliniki Chirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu; początkowo jako asystent, a od 1997r. jako adiunkt. Obecnie kieruje Kliniką Chirurgii Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie. W latach 2008 – 2013 pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich, a w latach 2010-2012 przedstawiciela Europy do Zarządu Głównego Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgicznego Leczenia Otyłości (IFSO). Obecnie przewodniczy Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. W marcu 2014 r. został powołany na stanowisko Konsultanta Krajowego ds. obronności kraju w dziedzinie chirurgii ogólnej.

     

Go to top