Ośrodek Badań Orzecznictwa Lotniczo-Lekarskiego i Medycyny Pracy

 

Kierownik:
lek. med. Marek Popiel
Telefon kontaktowy: +48 261 852 866
   

Ośrodek Badań Orzecznictwa Lotniczo-Lekarskiego i Medycyny Pracy przeprowadza badania lotniczo-lekarskie i wydaje orzeczenia o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych kandydatów i członków personelu lotniczego – do wykonywania czynności pilota statku powietrznego, personelu pokładowego i innych osób zaliczanych do grona członków personelu lotniczego.

W swojej strukturze zawiera gabinety lekarskie:

 • internistyczny
 • okulistyczny
 • laryngologiczny
 • kardiologiczny
 • ECHO
 • EKG
 • neurologiczny
 • psychiatryczny
 • ortopedyczny
 • urologiczny
 • medycyny pracy
 • zabiegowy

     

Go to top