Poliklinika

Kierownik Polikliniki: p.o. mgr Iwona Marcjanek
Rejestracja (opieka podstawowa, specjaliści): tel. +48 261 852 873

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH

W Poliklinice kadra lekarska udziela porad w systemie dwuzmianowym w godzinach 7.30-18.00

Poradnie specjalistyczne:

 • Audiologiczna
 • Chirurgii ogólnej
 • Chirurgii naczyniowej
 • Chorób naczyń
 • Chorób naczyniowych mózgu
 • Chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Chorób wewnętrznych
 • Dermatologiczna
 • Diabetologiczna
 • Fizykoterapii
 • Gastroenterologiczna
 • Ginekologiczna
 • Kardiologiczna
 • Leczenia bólu
 • Medycyny pracy
 • Nadciśnienia tętniczego
 • Neurologiczna
 • Okulistyczna
 • Onkologiczna
 • Otolaryngologiczna
 • Padaczki
 • Parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego
 • Proktologiczna
 • Psychiatryczna
 • Psychologiczna
 • Pulmonologiczna
 • Rehabilitacyjna
 • Stwardnienia rozsianego
 • Urologiczna

Gabinety:

 • POZ (Podstawowa Opieka Zdrowotna)
 • EKG: badanie wykonujemy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00
 • ECHO serca: badanie wykonujemy w środę w godz. 11.20-13.00 (szpital gab. nr 13 - parter)
 • Zabiegowy: czynny od poniedziałku do piątku od 7.30 do 18.00
Pobieranie materiału do badań

od 7.30 do 8.00 (cukier 2 razy)

od 8.00 do 11.00 (z numerkami)

Odbiór wyników badań od 13.00 do 17.30

     

Go to top