Prace opublikowane w wydawnictwach naukowych w 2015 r.

A. Publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR), zamieszczonych w części A wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

 1. Różanowski K., Bernat M., Kamińska A.  Estimation of operators’ fatigue using optical methods for determination of pupil activity. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health. 2015; 28 (2):263-281. doi.org/10.13075/ijomeh.1896.00274.
 2. Dziuda Ł. Fiber- optic sensors for monitoring patientphysiological parameters: a review of applicable technologies and relevance to use during magnetic resonance imaging procedures. Journal of Biomedical Optics. 2015; 20 (1):1-23. doi:10.1117/1.JBO.20.1.010901.
 3. Różanowski K., Lewandowski J., Murawski K. Multi-functional, opical sensor for analysis of dynamic pupillary light reflex. Acta Physica Polonica A. 2015; 127(3):723-729. doi:10.12693/APhysPolA.127.723.
 4. Skibniewski F., Dziuda Ł., Baran P., Krej M., Guzowski S., Piotrowski M., Truszczyński O. Preliminary results of the LF/HF ratio as an indicator for estimating difficulty level of flight tasks. Acta Physica Polonica A. 2015; 86 (6):518-523. doi: 10.3357/AMHP.4087.2015.
 5. Różanowski K., Lewandowski J., sondej T. Pupillometric sleepiness measurements PST with concurrent video optic sensor of pupillary size.  Biocybernetics And Biomedical Engineering. 2015; 35(4):284-295. doi.org/10.1016/j.bbe.2015.04.001.
 6. Różanowski K., Lewandowski J., Sondej T. Mobile device for the measurement of the shold perception frequency of the flickering source of visible light. Biocybernetics and Biomedical Engineering. 2015; 35 (3):147-156. doi.org/10.1016/j.bbe.2014.11.002.
 7. Krej M., Dziuda Ł., Skibniewski F. A method of detecting heartbeat locations in the ballistocardiographic signal from the fiber-optic vital signs sensor. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics. 2015; 19 (4):1443-1450.  doi10.1109/JBHI.2015.2392796.
 8. Gaździńska A., Wyleżoł M., Gaździński S., Setkowicz Z., Osoba J. J., Karwowska K., Majka P., Orzeł J., Kossowski B., Bogorodzki P. Janeczko K.,  Does long-term high fat diet always lead to smaller hippocampi volumes, metabolite concentrations and worse learning and memory? A magnetic resonance and behavioral study in wistar rats. Plos One. 2015; 10:1-15. doi:10.1371/journal.pone.0139987.
 9. Gaździńska A., Kopka M., Drozdowski R., Wyleżoł M., Gałązkowski R. Evaluation of overweight and obesity in Helicopter Emergency Medical Service (HEMS) worker. Annals of Agricultural and Environmental Medicine. 2015; 22(3):542-545. doi: 10.5604/12321966.1167731.
 10. Wyleżoł M., Gaździński S., Gaździńska A., Truszczyński O. The potential influence of diet on the assesment of the effects of metabolic surgery on the brain in a rodent model. Obesity Surgery. 2015; Suplement 1:334-335. doi 10.1007/s11695-015-1750-3.
 11. Wyleżoł M., Handzlik-Orlik G., Holecki M., Orlik B., Duława J. Nutrition management of the post-bariatric surgery patient. Nutrition in Clinical Practice. 2015; 30(3):383-392. doi: 10.1177/0884533614564995.
 12. Tarnowski A., Truszczyńska A., Drzał-Grabiec J., Rąpała K., Płszewski M.,  Posture of patient with lumbar spinal canal stenosis. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation. 2015; 28(1):75-79.doi:10.3233/BMR-140493.
 13. Tarnowski A., Rąpała K., Truszczyńska A. Total hip arthroplasty in the treatmen of degenerative disorders in rural and urban patients - a retrospective, randomised and controlled study. Annals of Agricultural and Environmental Medicine. 2015; 22(1):102-105.
 14. Gaździńska A., Baran P., Skibniewski F., Truszczyński O., Wyleżoł M., Gaździński S. Częstość występowania nadwagi i otyłości u studentów lotniczej uczelni wojskowej a poziom ich aktywności fizycznej. Medycyna Pracy. 2015; 5(66):653-660. doi.10.13075/mp.5893.00238.
 15. Frączek M., Jakubowska B., Kowalewski C., Ishii N., Hashimoto T., Kalinska-Bienias A., Sobocki J., Wozniak K. Mucous membrane pemphigoid with severe stricture of the esophagus mediated by IgG and IgA autoantibodies to LAD-1. European Journal of Dermatology. 2015, 25(5):510-512. doi: 10.1684/ejd.2015.2668.
 16. Różanowski K.,  Lewandowski J., Stopiński S., Lelit M., Jusza A., Anders  K., Osuch T., Szczepański P., Piramidowicz R. Photonic integrated interrogator for fiber-optic sensor networks. IEEE Sensors Journal. 2015/CFP15ECL-ART.
 17. Wyleżoł M. Zapobieganie rozwojowi cukrzycy typu 2. Stanowisko grupy ekspertów wsparte przez Sekcję Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kardiologia Polska. 2015; 73(10):949-957. doi: 10.5603/KP.2015.0183.

B. Publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu IF, zamieszczonych w części B wykazu czasopism naukowych MNiSW

 1. Prost M., Raciborska A., Ussowicz M., Bilska K., Rodriquez-Galindo C., Rychłowska-PruszyńskaM. Effective treatment of cytomegalovirus retinitis and neuritis with retrobulbar ganciclovir after treosulfan-based autologous bone marrow transplant. Klinika Oczna. 2015; 117(2):101-103.
 2. Różanowski K., Lewandowski J., Placha M. Osobisty system monitorowania mechaniki ruchów oraz rozkładu obciążenia Elektronika: Konstrukcje, Technologie, Zastosowania. 2015; 3:70-75.
 3. Pacho R., Michalak M., Milewski T., Żurada A., Snarska J., Kozielec Z. Segmental type of gallbladder adenomyomatosis - case report and literature review. Polish Annals of Medicine - Rocznik Medyczny. 2015; 22:55-58. doi.org/10.1016/j.poamed.2015.03.005.
 4. Rola R. Odstawienie leków przeciwpadaczkowych u pacjentów bez napadów. Neurologia Praktyczna. 2015; 4:23-24.
 5. Rola R. , Sołtan E., Restel M., Mandat T. Kwalifikacja pacjentów do leczenia operacyjnego padaczki. Neurologia Po Dyplomie. 2015; 10(1):27-44.
 6. Dziuda Ł., Śmietanowski M., Cudnoch-Jędrzejewska A. Application of orthostatic test and lover body negative pressure in investigation of circulatory reflexes in human. Folia Cardiologica. 2015; 10:283-287. doi: 10.5603/FC.2015.0050
 7. Prost M., Wasyluk J. Jak sprawdzić czy leczymy jaskrę skutecznie. Przegląd współczesnych metod oceny progresji neuropatii jaskrowej. Okulistyka. 2015; 2:12-12.
 8. Gaździńska A., Baran P., Kaniewska E., Skibniewski F., Wyleżoł M. Ocena stylu życia wojskowego personelu latającego przebywającego na turnusie szkoleniowo-kondycyjnym w Zakopanem. Problemy Higieny i Epidemiologii. 2015; 96(3):668-670.
 9. Prost M. Przydatność różnych metod optycznej koherentnej tomografii w diagnostyce jaskry i ocenie jej progresji. Okulistyka. 2015; 2:43-43.
 10. Macander M., Strójwąs K., Florkowski A., Jeżowska-Smorąg I., Gądek I., Zboralski K., Przybyszewska M., Wierzbiński P., Emocjonalne i psychosomatyczne zaburzenia u kobiet w okresie procesu diagnostycznego raka piersi. Polski Merkuriusz Lekarski. 2015; XXXIX (233):287-291.
 11. Macander M. Florkowski A., Zboralski K., Flinik-Jankowska M., Wierzbiński P. Pomyłka w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym czy nadużycie psychiatrii dla celów pozamedycznych - opis przypadku. Polski Merkuriusz Lekarski. 2015; XXXIX (233):325-328.
 12. Kopka M. Zastosowanie SMR neurofeedbacku w padaczce lekoopornej.  Aktualności Neurologiczne. 2015; 15(2):88-90. doi: 10.15557/AN.2015.0012.
 13. Terelak J. F., Pietrzykowska E. A. Blood Groups and Temperamental Traits: Exploratory Study The Polish Journal Of Aviation Medicine And Psychology 2015; 21 (2): 9-19. doi: 10.13174/pjamp.21.02.2015.02
 14. Kowalczuk K., Strojek M., Walerjan P.  Recording EEG Data in Human Centrifuge Conditions – Preliminary Report. The Polish Journal of Aviation Medicine and Psychology. 2015; 21 (2):20-25. doi: 10.13174/pjamp.21.02.2015.03
 15. Turski B., Dębiński W. Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) - the Future of Aerial Battlefield? The Polish Journal of Aviation Medicine and Psychology. 2015; 21(2):26-32. doi: 10.13174/pjamp.21.02.2015.04
 16. Jarosz A., Ameljańczyk T., Kempa G. High Altitude Chamber Training for Military Flight Personnel - Altitude DCS Risk Assessment by Means of Echocardiographic Detection of Gas Bubbles. The Polish Journal of Aviation Medicine and Psychology. 2015; 21 (1):5-10. doi: 10.13174/pjamp.21.01.2015.01.
 17. Janewicz M., Gaździński S., Tarnowski A., Baran P., Wyleżoł M., Trejnowska E. The Influence of Morbid Obesity on Driving Skills, a First Look. The Polish Journal of Aviation Medicine and Psychology. 2015; 21 (1):27-29. doi: 10.13174/pjamp.21.01.2015.04.
 18. Baran P., Truszczyński O., Dziuda Ł.  Anxiety in Patients Undergoing Magnetic Resonance Imaging. The Polish Journal of Aviation Medicine and Psychology. 2015; 21(2): 5-8. doi: 10.13174/pjamp.21.02.2015.01
 19. Dębiński W., Turski B., Jaskowski A. Analysis of Medical and Psychological Selection of Candidates for the Aviation High School in Dęblin from 2013 to 2015. The Polish Journal of Aviation Medicine and Psychology. 2015; 21(3): 29-34. doi: 10.13174/pjamp.21.03.2015.04.
 20. Kowalczuk K., Janewicz M., Strojek M. Visual Attention Distribution and Rate of Visual Information Acquisition in Human Centrifuge under +Gz Load. The Polish Journal of Aviation Medicine and Psychology. 2015; 21(3): 35-38. doi: 10.13174/pjamp.21.03.2015.05.
 21. Macander M., Truszczyński O., Kowalczyk M., Orzechowska A., Talarowska M., Zboralski K., Gałecki P. Resilience in the Process of Coping with Traumatic Situations Among Pilots in the Foreign Missions. The Polish Journal of Aviation Medicine and Psychology. 2015; 21(4):6-13. doi: 10.13174/pjamp.21.04.2015.01.
 22. Lewkowicz R., Francuz P., Bałaj B., Augustynowicz P. Flights with the Risk of Spatial Disorientation in the Measurements of Oculomotor Activity of Pilots. The Polish Journal of Aviation Medicine and Psychology. 2015; 21(3):22-28. doi: 10.13174/pjamp.21.03.2015.03.
 23. Macander M., Denys K., Zboralski K., Denys P. Selected Psychological Factors as Predictors of Quality of Life in Patients with Chronic Diseases of the MusculoskeletalSystem During Rehabilitation. The Polish Journal of Aviation Medicine and Psychology. 2015; 21(3):5-12. DOI: 10.13174/pjamp.21.03.2015.01.
 24. Pomaski P., Dereń M., Piotrowski M. Multiparametric Measurement System. The Polish Journal of Aviation Medicine and Psychology. 2015; 21(4):24-40. doi: 10.13174/pjamp.21.04.2015.04.
 25. Terelak J. F., Szymanik A. Sense of Humor and Coping stress among Young Pilots. The Polish Journal of Aviation Medicine and Psychology. 2015; 21(3):13-21. doi: 10.13174/pjamp.21.03.2015.02.
 26. Terelak J., Przychodzka K. Hazard Perception and Anxiety in Novice and Experienced Parachutists. The Polish Journal of Aviation Medicine and Psychology. 2015; 21(4): 14-20. doi: 10.13174/pjamp.21.04.2015.02.
 27. Wojtkowiak M. Polish Studies of Human and Animal Tolerance to Acceleration. The Polish Journal of Aviation Medicine and Psychology. 2015; 21(4):21-33. doi: 10.13174/pjamp.21.04.2015.03.
 28. Strojek  M., Gąsik M., Lewkowicz R., Wybrane aspekty bezpieczeństwa wojskowych operacji lotniczych na przykładzie Sił Zbrojnych RP.  Logistyka. 2015; 5:1477-1484.
 29. Tarnowski A., Przewłócka A., Sitek E. J., Sławek J. Zdolność do prowadzenia pojazdów w chorobach neurozwyrodnieniowych przebiegających z otępieniem. Polski Przegląd Neurologiczny. 2015; 11(3):117-127.
 30. Różanowski K., Lewandowski J., Placha M.  Determination of the orientation of an object within a 3D space. Implementation and example application. International Journal of Microelectronics and Computer Science. 2015; 6(4):124-129.
 31. Różanowski  K., Lewandowski J., Kleczkowski J., Sondej T. System of biomedical signal measurement for psychological profiling of soldiers. International Journal of Microelectronics and Computer Science. 2015; 6(4):148-151.

C. Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych znajdujących się w bazie w Web of Science

 1. Różanowski K., Lewandowski J. , Sondej T. First approach for design of an autonomous measuremet system to aid determination of the psychological profile of soldiers. Mixed Design of Integrated Circuits & Systems (MIXDES), 22nd International Conference. 2015, 53-57.
 2. Tarnowski A. Possibilities and limitations of automated psychological profiling. Mixed Design of Integrated Circuits & Systems (MIXDES), 22nd International ConferencE. 2015, 110-114.
 3. Różanowski K., Sondej T., Tomaszewski D. Implementation of  an algorithm for heart rate measurement in a specialized multi-core procesor. Mixed Design of Integrated Circuits & Systems (MIXDES), 22nd International ConferencE. 2015, 74-78.
 4. Madeyski M.  The use of standar smartphone capabilities in life saving applications. Signal Processing Symposium (SPS). 2015, 237-240.

D. Monografie naukowe

 1. Jan Feliks Terelak Psychologia kierowcy transportu drogowego: Teoria i stan badań. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2015.

E. Rozdziały w monografiach naukowych

 1. Różanowski K., Madeyski M., Lewandowski J.  Rheological model of dynamic puppilary reflex in the assessment of the level of autonomic nervous system activation. Computational methods and experimental measurements XVII. Wydawn. WIT Press, 2015.
 2. Marek Prost Etiologia i diagnostyka stanów zapalnych spojówki. Choroby oczu a codzienna praktyka lekarza rodzinnego. Wydawn. Medical Education, 2015.
 3. Różanowski K., Truszczyński O., Madeyski M., Filipczak K. The level of driver personality and stress experienced as factors influencing behavior on the road . Urban Transport XXI. Wydawn. WIT Press, 2015.
 4. Prost M. Infekcyjne stany zapalne spojówek. Choroby oczu a codzienna praktyka lekarza rodzinnego. Wydawn. Medical Education, 2015.
 5. Dębiński W. Państwowa Inspekcja Sanitarna jako element zarządzania kryzysowego w zagrożeniach epidemiologicznych. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w latach 1995 – 2015. Wydawn. Garmond Oficyna, 2015.
 6. Zieliński P. Kryteria psychometryczne dla testów i urządzeń. Metodyka przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu. Wydawn. Instytut Transportu Samochodowego, 2015.
 7. Czerwińska A., Łaszczyńska J. Możliwości wykorzystania zmodyfikowanych hydrożeli w selektywnym chłodzeniu powierzchni ciała. Behawioralne i środowiskowe uwarunkowania zdrowia funkcjonariuszy grup dyspozycyjnych. Wydawn. Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Sekcja Kultury Fizycznej w Wojsku, 2015.
 8. Dębiński W. Wieloletnia interdyscyplinarna współpraca z Państwową Strażą Pożarną. Doświadczenia lekarskie. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy w latach 1995 – 2015. Wydawn. Garmond Oficyna, 2015.
 9. Różanowski K., Madeyski M., Czaplicka M., Design of a multisensor system for a highly integrated driver fatigue monitoring technology. Sustainable development. Wydawn. WIT Press, 2015.
 10. Gaździńska A., Baran P., Skibniewski F. Aktywność fizyczna w profilaktyce nadwagi i otyłości wśród podchorążych WSOSP w Dęblinie. Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizm. Praktyczny i teoretyczny wymiar aktywności fizycznej i sportu dla wszystkich. Wydawn. Akademia Wychowania Fizycznego, 2015.
 11. Tarnowski A. Kształcenie psychologów transportu w świetle projektów nowych aktów prawnych. Diagnoza psychologiczna: kompetencje i standardy. Wybrane zagadnienia. Wydawn. Pracownia testów psychologicznych PTP, 2015.
 12. Tarnowski A. Czynniki warunkujące efektywne podejmowanie decyzji. Psychospołeczne czynniki warunkujące sprawność i dobrostan ratowników medycznych. Wydawn. SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, 2015.
 13. Zieliński P. Wątpliwości związane z diagnozą opartą na preferencjach barwnych na przykładzie Klinicznego Testu Kolorów Luschnera oraz Testu Piramid Barwnych czyli co tak naprawdę wiemy o odbiorze barw przez człowieka. Diagnoza psychologiczna: kompetencje i standardy. Wybrane zagadnienia. Wydawn. Pracownia testów psychologicznych PTP, 2015.

     

Go to top