Prace opublikowane w wydawnictwach naukowych w 2016 r.

A. Publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR), zamieszczonych w części A wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

 1. Zieliński P., An Arousal Effect of Colors Saturation. A Study of Self-Reported Ratings and Electrodermal Responses. Journal of Psychophysiology. 2016; 1(30): 9-16. doi:10.1027/0269-8803/a000149.
 2. Durazzo T. C., Meyerhoff D. J., Mon A., Abe C.,  Gaździński S., Murray D. S., Chronic Cigarette Smoking in Healthy Middle-Aged Individuals Is Associated with Decreased Regional Brain N-acetylaspartate and Glutamate Levels. Biological Psychiatry. 2016; 6(79): 481-488. doi: 10.1016/j.biopsych.2015.03.029.
 3. Wochyński Z., Kowalczuk K., Kłossowski M., Sobiech K. A.,  Effect of centrifuge test on blood serum lipids index of cadet pilots. Annals of Agricultural and Environmental Medicine. 2016; 1(23): 1-5.
 4. Gaździński S., Gąsik M., Janewicz M., Kowalczuk K., Lewkowicz M., Wyleżoł M., Hypoxia and Coriolis Illusion in Pilots During Simulated Flight. Aerospace Medicine and Human Performance. 2016; 2(87): 108-113. doi: 10.3357/AMHP.4412.2016.
 5. Gzieło K., Kiełbiński M., Płoszaj J., Janeczko K., Gaździński S., Setkowicz Z., Long-Term Consumption of High-Fat Diet in Rats: Effects on Microglial and Astrocytic Morphology and Neuronal Nitric Oxide Synthase Expression. Cellular and Molecular Neurobiology. 2016; 211(36): 1-7. doi: 10.1007/s10571-016-0417-5.
 6. Rola R., Tutaj M., Optimizing Final Electrode Placement Based on Intraoperative Neurophysiological Evaluation during Subthalamic Deep Brain Stimulation for Parkinson’s Disease. Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry. 2016; 4(7): 1-6. doi: 10.4172/2155-9562.1000384.
 7. Gmachowska A., Pacho R. A., Anysz-Grodzicka A., Bakoń L., Gorycka M., Jakuczun W.,Patkowski W., The Role of Computed Tomography in the Diagnostics of Diaphragmatic Injury After Blunt Thoraco-Abdominal Trauma. Polish Journal of Radiology. 2016; 4(81): 522-528. doi: 10.12659/PJR.897866.
 8. Biernacki M., Dziuda Ł., Zjawisko choroby symulatorowej oraz jej pomiar na przykładzie kwestionariusza do badania choroby symulatorowej - SSQ. Medycyna Pracy. 2016; 4(67): 545-555. doi: 10.13075/mp.5893.00512.

B. Publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu IF, zamieszczonych w części B wykazu czasopism naukowych MNiSW

 1. Kozicki T., Long-Term Health Effects Ejection from Aircraft in Military Pilots. The Polish Journal of Aviation Medicine and Psychology. 2016; 2(22): 1-26. doi: 10.13174/pjambp.31.12.2016.01.
 2. Lewkowicz R., Modele receptorów narządu przedsionkowego człowieka oraz zjawisk fizjologicznych towarzyszących ich pobudzeniom. Modelowanie Inżynierskie. 2016; 58: 83-104.
 3. Rola R., Restel M., Najczęstsze błędy w rozpoznawaniu i leczeniu padaczki. Neurologia po dyplomie. 2016; 3(11): 1-22.
 4. Nieśpiałowski A., Terelak J. F., Obesity-Related Self-Esteem and its Relationship to Coping with Stress. The Polish Journal of Aviation Medicine and Psychology. 2016; 2(22): 1-17. doi: 10.13174/pjambp.31.12.2016.02.
 5. Gaździńska A., Gaździński S., Kaniewska E., Wyleżoł M., Ocena częstotliwości spożycia wybranych produktów spożywczych przez chorych zakwalifikowanych do zabiegowego leczenia otyłości. Hygeia Public Health. 2016; 1 (55): 66-70.
 6. Mytyk A., Ramotowska A., Groele L., Pacho R., Albrecht P., Banaszkiewicz A., Krwiak śródścienny dwunastnicy po biopsji endoskopowej. Pediatria po Dyplomie. 2016; 6: 73-76.
 7. Prost M., Postępowanie w nagłych stanach okulistycznych. Lekarz Rodzinny. 2016; 4: 1-8.
 8. Dębiński W., Świątecka A., Knap J., Kucharska I., Czyrznikowska A., Preparedness of the International Airports Against Biological Threats: Analysis and Epidemiological Recommendations. The Polish Journal of Aviation Medicine and Psychology. 2016; 1(22): 46-54. doi: 10.13174/pjambp.30.12.2016.04.
 9. Sondej T., Różanowski K., Sondej D.,  Reflectance Method for a Wearable Photoplethysmographic Sensor – Experimental Evaluation. The Polish Journal of Aviation Medicine and Psychology. 2016; 1(22): 5-20. doi: 10.13174/pjambp.30.12.2016.01.
 10. Durazzo T. C., Mon A., Gaździński S., Meyerhoff D. J.,  Regional brain volume changes in alcohol-dependent individuals during early abstinence: associations with relapse following treatment. Addiction Biology. 2016; 5(21): 1-13. doi: 10.1111/adb.12420.
 11. Różanowski K., Lewandowski J., Kleczkowski J., Sondej T., System of Biomedical Signal Measurement for Psychological Profiling of Soldiers. International Journal of Microelectronics and Computer Science. 2016; 4(6): 148-151.
 12. Dereń M., Wybrane problemy zarządzania jakością w obszarze działalności leczniczej. Gospodarka Materiałowa & Logistyka. 2016; 10 (LXVIII): 25-33.

C. Monografie naukowe

 1. Marian Macander, Wypadki lotnicze jako źródło wystąpienia stresowych zaburzeń pourazowych u pilotów lotnictwa państwowego. Vizja Press & IT, Warszawa 2016.

D. Rozdziały w monografiach naukowych

 1. Zieliński P., Analiza statystyczna w planach badawczych z pretestem – korzyści i pułapki związane z modelem ANCOVA. Wybrane metody i paradygmaty badawcze w psychologii. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. Warszawa 2016.
 2. Dereń M., Piotrowski M., Dudziński K., Wychowiański M., Analysis of ground reaction forces under the feet of a soldier during the initiation of selected movement tasks. Biomechanics 2016. Wydawnictwo AWF. Warszawa 2016.
 3. Frączek M., Chirurgia nowotworów - cele i zadania. Onkologia w praktyce lekarza rodzinnego. Wydawnictwo AsteriaMed. Warszawa 2016.
 4. Frączek M., Odrębności w diagnostyce nowotworów z punktu widzenia lekarza zabiegowego. Onkologia w praktyce lekarza rodzinnego. Wydawnictwo AsteriaMed. Warszawa 2016.
 5. Prost M., Wasyluk J., Farmakoterapia jaskry. Kliniczna farmakologia okulistyczna. Wydawnictwo  Edra, Urban & Partner. Wrocław 2016.
 6. Prost M., Leki stosowane w leczeniu chorób infekcyjnych oczu. Kliniczna farmakologia okulistyczna. Wydawnictwo  Edra, Urban & Partner. Wrocław 2016.
 7. Stasiak K., Leki wpływające na źrenicę oka. Kliniczna farmakologia okulistyczna. Wydawnictwo  Edra, Urban & Partner. Wrocław 2016.
 8. Jezierski M., Leki wspomagające metabolizm i regenerację tkanek. Kliniczna farmakologia okulistyczna. Wydawnictwo  Edra, Urban & Partner. Wrocław 2016.
 9. Prost M., Ogólne zasady farmakoterapii schorzeń narządu wzroku. Kliniczna farmakologia okulistyczna. Wydawnictwo  Edra, Urban & Partner. Wrocław 2016.
 10. Prost M., Rozszerzenie źrenicy. Kliniczna farmakologia okulistyczna. Wydawnictwo  Edra, Urban & Partner. Wrocław 2016.
 11. Prost M., Schorzenia spojówki. Kliniczna farmakologia okulistyczna. Wydawnictwo  Edra, Urban & Partner. Wrocław 2016.
 12. Prost M., Stosowanie leków do oczu u dzieci. Kliniczna farmakologia okulistyczna. Wydawnictwo  Edra, Urban & Partner. Wrocław 2016.
 13. Prost M., Stosowanie leków okulistycznych w chorobach ogólnych. Kliniczna farmakologia okulistyczna. Wydawnictwo  Edra, Urban & Partner. Wrocław 2016.
 14. Lewkowicz R., Modelowanie układu przedsionkowego pilota na potrzeby oceny algorytmu sterowania układem ruchu symulatora lotu. Mechanika w lotnictwie ML-XVII. Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Warszawa 2016.
 15. Pacho R. A., Zastosowanie tomografii komputerowej (TK) w ocenie raka wątrobowokomórkowego. Rak wątrobowokomórkowy. Wydawnictwo PZWL. Warszawa 2016.
 16. Dębiński W., Zagrożenia biologiczne a bezpieczeństwo zdrowia publicznego w aglomeracji miejskiej. Bezpieczne miasto w zagrożeniach środowiskowych. Garmond Oficyna Wydawnicza. Poznań 2016.
 17. Rola R., Porażenia okresowe. Stany nagłe: neurologia. Wydawnictwo  Medical Tribune Polska. Warszawa 2016.
 18. Rola R.,  Przełom miasteniczny. Stany nagłe: neurologia. Wydawnictwo  Medical Tribune Polska. Warszawa 2016.
 19. Rola R.,  Zespół Guillaina-Barrégo. Stany nagłe: neurologia. Wydawnictwo  Medical Tribune Polska. Warszawa 2016.

     

Go to top