Prace opublikowane w wydawnictwach naukowych w 2017

A. Publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR), zamieszczonych w części A wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

 1. Acewicz A., Witkowski G., Rola R., Gryglewicz D., Sienkiewicz-Jarosz H., An unusual presentation of Listeria monocytogenes rhombencephalitis. Neurologia i Neurochirurgia Polska. 2017; 51(2):180-183. DOI: 10.1016/j.pjnns.2016.12.004.
 2. Banach M., Antczak J., Rola R., Association of peripheral neuropathy with sleep-related breathing disorders in myotonic dystrophies. Neuropsychiatric Disease and Treatment. 2017; 13:133-140. DOI: 10.2147/NDT.S123908.
 3. Berent D., Emilien G., Podgórski M., Kusideł E., Kulczycka-Wojdala D., Szymańska B., Macander M., Pawłowska Z., SSTR4, childhood adversity, self-efficacy and suicide risk in alcoholics. Translational Neuroscience. 2017; 8:76-86. DOI: 10.1515/tnsci-2017-0013.
 4. Berent D., Podgórski M., Kulczycka-Wojdala D., Kusideł E., Macander M., Pawłowska Z., Childhood adversities are not a predictors of SSTR4met in alcoholics. Translational Neuroscience. 2017; 8:127-138. DOI: 10.1515/tnsci-2017-0019.
 5. Biernacki M., Lewkowicz R., Zieliński P., Wojtkowiak M., Coping and Changes in Arousal After Exposure to +Gz Load. Aerospace Medicine and Human Performance. 2017; 88(11):1034-1039. DOI:10.3357/AMHP.4708.2017.
 6. Biernacki M., Modele teoretyczne wyjaśniające zachowanie kierowców na drodze. Medycyna Pracy. 2017;68(3):401–411. DOI:10.13075/mp.5893.00228.
 7. Davina J., Moss H., Pardinas A.F., Langbehn D., Lo K., Leavitt B.R., Roos R., Dürr A., Mead S., Rola R. i inni, Identification of genetic variants associated with Huntington's disease progression: a genome-wide association study. Lancet Neurology. 2017; 16(9):701-711. DOI: 10.1016/S1474-4422(17)30161-8.
 8. Durazzo T.C., Mon A., Gaździński S., Meyerhoff D.J., Regional brain volume changes in alcohol-dependent individuals during early abstinence - associations with relapse following treatment. Addiction Biology. 2017;22(5):1416-1425. DOI:10.1111/adb.12420.
 9. Gzieło K., Kielbiński M., Płoszaj J., Janeczko K., Gaździński S., Semkowicz Z., Long-term consumption of high-fat diet in rats - effects on microglial and astrocytic morphology and neuronal nitric oxide synthase expression. Cellular and Molecular Neurobiology. 2017;37(5):783-789. DOI:10.1007/s10571-016-0417-5.
 10. Hellings P.W., Akdis C.A., Bachert C., Bousquet J., Pugin B., Adriaensen G., Advani R.,  Agache I., Anjo C., AnmolsinghC., Annoni E., Bieber T., Bizaki A., Braverman I., Callebaut I., Castillo Vizuete J.A., Chalermwatanachai T., Chmielewski R. i inni, EUFOREA Rhinology Research Forum 2016: report of the brainstorming sessions on needs and priorities in rhinitis and rhinosinusitis. Rhinology. 2017; 55(3):202-210. DOI: 10.4193/Rhin17.028.
 11. Mojkowska A., Gaździński S., Frączek M., Wyleżoł M., Gastric Ulcer Hemorrhage – a Potential Life-Threatening Complication of Intragastric Balloon Treatment of Obesity. Obesity Facts. 2017;10(2):153-159. DOI:10.1159/000456666.

B. Publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu IF, zamieszczonych w części B wykazu czasopism naukowych MNiSW

 1. Dąbrowska-Thing A., Rogowski W., Pacho R., Nawrocka-Laskus E., Nitek Ż., Retroperitoneal Ganglioneuroma Mimicking a Kidney Tumor. Case Report. Polish Journal of Radiology. 2017; 82:283-286.
 2. Konecki D., Grabowska-Derlatka L., Pacho R., Rowiński O., Correlation Between Findings of Multislice Helical Computed Tomography (CT), Endoscopic Examinations, Endovascular Procedures, and Surgery in Patients with Symptoms of Acute Gastrointestinal Bleeding. Polish Journal of Radiology. 2017; 82:676-684.
 3. Konopko M., Rola R., Pułapki interpretacyjne zapisu EEG w diagnostyce i rozpoznawaniu padaczki. Neurologia po Dyplomie. 2017; 12(6):7-18.
 4. Konopko M., Rola R., Zaburzenia rytmu serca u osób z padaczką. Neurologia po Dyplomie. 2017; 12(3):18-22.
 5. Konopko M., Rola R., Zastosowanie badania wideo-EEG w diagnostyce padaczki. Neurologia po Dyplomie. 2017; 12(5): 21-25.
 6. Kopka M., Hiperseksualność u osób z chorobą Parkinsona leczonych rasagiliną. Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii. 2017;33(2):121-128.
 7. Kopka M., Hiperseksualność w chorobie Parkinsona. Aktualności Neurologiczne. 2017;17(3):158-161.
 8. Kopka M., SUDEP – epidemiologia, czynniki ryzyka, patofizjologia oraz prewencja. Neurologia Praktyczna. 2017;4(97):8-11.
 9. Prost M., Czy można nie stosować kropli sterydowych po operacjach zaćmy u dzieci? Ophthatherapy, Terapie w Okulistyce. 2017; 4(15):142-147.
 10. Prost M., Prost R., Podstawowe wskaźniki oceniające skuteczność antybiotykoterapii. Ophthatherapy, Terapie w Okulistyce. 2017; 4(16):233-236.
 11. Prost M., Wasyluk J., Histopatologia uszkodzenia komórki zwojowej siatkówki a diagnostyka i monitorowanie progresji jaskry. Ophthatherapy, Terapie w Okulistyce. 2017; 4(13):36-41.

C. Monografie naukowe

 1. Lewkowicz R., Metoda oceny jakości odwzorowania przyspieszeń w symulatorach lotu. Warszawa 2017.
 2. Terelak J.F., Stres życia. Perspektywa psychologiczna. Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017.

D. Rozdziały w monografiach naukowych

 1. Dębiński W., Doświadczenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zabezpieczeniu imprez masowych na przykładzie Światowych Dni Młodzieży. Nowe technologie w środowisku bezpieczeństwa zdrowotnego. Monitoring – obrazowanie – modelowanie. Garmond – Oficyna Wydawnicza, Poznań 2017.
 2. Prost M., Druzy tarczy nerwu wzrokowego a obrzęk tarczy - diagnostyka różnicowa. Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci. Wydawnictwo BiFolium, Lublin 2017.
 3. Rola R., Ból i hiperalgezja w przebiegu cukrzycy. Neuropatia cukrzycowa. Podręcznik dla lekarzy. Wydawnictwo ER Medical, Warszawa 2017.
 4. Rola R., Czynniki ryzyka uszkodzenia układu nerwowego. Neuropatia cukrzycowa. Podręcznik dla lekarzy. Wydawnictwo ER Medical, Warszawa 2017.
 5. Rola R., Leczenie bólu  i hiperalgezji w przebiegu cukrzycy. Neuropatia cukrzycowa. Podręcznik dla lekarzy. Wydawnictwo ER Medical, Warszawa 2017.
 6. Rola R., Leczenie i zapobieganie polineuropatii cukrzycowej – rola benfotiaminy i kwasu alfa-liponowego. Neuropatia cukrzycowa. Podręcznik dla lekarzy. Wydawnictwo ER Medical, Warszawa 2017.
 7. Dębiński W., Cyberprzestrzeń - zagrożenia dla sektora ochrony zdrowia. Nowe technologie w środowisku bezpieczeństwa zdrowotnego. Monitoring – obrazowanie – modelowanie. Garmond – Oficyna Wydawnicza, Poznań 2017.
 8. Gaździńska A., Dieta i aktywność fizyczna po zabiegach bariatrycznych. Medycyna Sportowa. Wydawnictwo Medical Tribune, Warszawa 2017.
 9. Gaździńska A., Co powiesz pacjentowi, który deklaruje, że chce schudnąć. Medycyna Sportowa. Wydawnictwo Medical Tribune, Warszawa 2017.

     

Go to top