Prace opublikowane w wydawnictwach naukowych w 2014 r.

A. Publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR), zamieszczonych w części A wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

 1. Berent D, Macander M, Szemraj J, Orzechowska A, Galecki P. Vascular endothelial growth factor A gene expression level is higher in patients with major depressive disorder and not affected by cigarette smoking, hyperlipidemia or treatment with statins. Acta Neurobiol Exp (Wars). 2014; 74(1):82-90.
 2. Biernacka M, Jakubowska-Winecka A, Biernacki M. The role of emotional control in the regulation of mood in parents of children with mucopolysaccharidosis. Stress Health. 2014 Aug; 30(3):253-8. doi: 10.1002/smi.2524.
 3. Biernacki MP, Dziuda L. Mood and simulator sickness after truck simulator exposure.Int J Occup Med Environ Health. 2014 Apr; 27(2):278-92. doi: 10.2478/s13382-014-0251-2.
 4. Drozdowski R, Wyleżoł M, Frączek M, Hevelke P, Giaro M, Sobański P. Small bowel necrosis as a consequence of spontaneous deflation and migration of an air-filled intragastric balloon - a potentially life-threatening complication. Wideochir Inne Tech Malo Inwazyjne. 2014 Jun; 9(2):292-6. doi: 10.5114/wiitm.2011.38177.
 5. Dziuda L, Biernacki MP, Baran PM, Truszczyński OE. The effects of simulated fog and motion on simulator sickness in a driving simulator and the duration of after-effects. Appl Ergon. 2014 May; 45(3):406-12. doi: 10.1016/j.apergo.2013.05.003
 6. Dziuda L, Skibniewski FW. A new approach to ballistocardiographic measurements using fiber Bragg grating-based sensors. Biocybern. Biomed. Eng. 2014; 34(2):101-116. doi:10.1016/j.bbe.2014.02.001.
 7. Giaro M, Wyleżoł MS, Lipski P, Truszczyński O. An evaluation of the knowledge of the surgical treatment of obesity among surgeons. Wideochir Inne Tech Malo Inwazyjne. 2014 Mar; 9(1):6-12. doi:  10.5114/wiitm.2014.40160.
 8. Różanowski K, Lewandowski J, Sondej T. Mobile device for the measurement of threshold perception frequency of the flickering source of visible light. Biocybernetics and Biomedical Engineering. Nov. 2014. doi:10.1016/j.bbe.2014.11.002.
 9. Truszczyńska A, Lewkowicz R, Truszczyński O, Wojtkowiak M. Back pain and its consequences among Polish Air Force pilots flying high performance aircraft. Int J Occup Med Environ Health. 2014 Apr; 27(2):243-51. doi: 10.2478/s13382-014-0254-z.
 10. Truszczyńska A, Truszczyński O, Rąpała K, Gmitrzykowska E, Tarnowski A. Postural stability disorders in rural patients with lumbar spinal stenosis. Ann Agric Environ Med. 2014; 21(1):179-82.
 11. Truszczynski O, Lewkowicz R, Wojtkowiak M, Biernacki MP. Reaction time in pilots during intervals of high sustained g. Aviat Space Environ Med. 2014 Nov; 85(11):1114-20. doi: 10.3357/ASEM.4009.2014.
 12. Walicka-Cupryś K, Przygoda Ł, Czenczek E, Truszczyńska A, Drzał-Grabiec J, Zbigniew T, Tarnowski A. Balance assessment in hearing-impaired children. Res Dev Disabil. 2014 Nov; 35(11):2728-34. doi: 10.1016/j.ridd.2014.07.008.
 13. Wasyluk JT, Piekarniak-Woźniak A, Grabska-Liberek I. The hypotensive effect of selective laser trabeculoplasty depending on iridocorneal angle pigmentation in primary open angle glaucoma patients. Arch Med Sci. 2014 May 12; 10(2):306-308. doi:  10.5114/aoms.2014.42583.

B. Publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu IF, zamieszczonych w części B wykazu czasopism naukowych MNiSW

 1. Baran P, Gaździńska A, Jagielski P, Jakacka A, Piotrowski M, Wyleżoł M. Zachowania zdrowotne wojskowego personelu lotniczego i podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Bromatologia i chemia toksykologiczna. 2014; 3:251-258.
 2. Berent D, Zboralski K, Macander M. Antioxidant properties of cerebrolysin - an old drug with a newly discovered capabilities. Pol J Aviat Med Psychol 2014; 20(1):25-30. doi: 10.13174/pjamp.20.01.2014.3.
 3. Berent D. Current Diagnostic Criteria for Posttraumatic Stress Disorder According to ICD-10 and DSM-V. Pol J Aviat Med Psychol 2014; 20(3):33-36. doi: 10.13174/pjamp.20.03.2014.5.
 4. Berent D, Orzechowska A, Macander M. Hyperlipidemy in patients with major depressive disorder is associated with less severe depressive symptoms. New Medicine 2014; 1:19-23.
 5. Dereń M, Piotrowski M, Pomaski P, Jarosz A. Pilot’s Panel as a Technical Teaching Aid in Aviation Medicine. Pol J Aviat Med Psychol 2014; 20(2):37-42. doi: 10.13174/pjamp.20.02.2014.4.
 6. Dykas J, Terelak JF. Temperamental Traits and Styles of Coping Stress in Motorcyclist. Pol J Aviat Med Psychol 2014; 20(3):11-18. doi: 10.13174/pjamp.20.03.2014.2.
 7. Gaździńska A, Wójcik R, Janewicz M, Binder M, Wyleżoł M, Gazdzinski SP. Excess Body Weight as a Risk Factor to Well-being and Performance of Flying Personnel: Potential Strategies of Prevention. Pol J Aviat Med Psychol 2014; 20(4):27-36. doi: 10.13174/pjamp.20.04.2014.4.
 8. Janicki A, Filipkowski P, Horodelski M. Intelligent Medical System for Paramedics. Pol J Aviat Med Psychol 2014; 20(1):5-16. doi: 10.13174/pjamp.20.01.2014.1.
 9. Kopyt A, Piotrowski M, Biernacki M. Wykorzystanie symulatora badawczego PZL SW-4 do badania pilotów w sytuacji stresu psychicznego. Prace Instytutu Lotnictwa. 2014; 3(236):26-34.
 10. Kowalczuk K, Janewicz M, Gaździński S, Gąsik M, Lewkowicz R, Strojek M, Wyleżoł M. The Impact of the Combined Effects of Coriolis Illusion and Hypoxia on Saccadic Eye Movements during Flight Simulations. Pol J Aviat Med Psychol 2014; 20(4):37-39. doi: 10.13174/pjamp.20.04.2014.5
 11. Kowalski P, Momot M, Stankiewicz A, Wiśniowski R, Różanowski K. Adaptacyjna transmisja sygnału EKG z użyciem predykcji interwałów R-R za pomocą odpornej funkcji regresji. Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania. 2014; 4(55):57-60.
 12. Małkiewicz MM. Selected Personality Characteristics and Coping with Stress Strategies. Pol J Aviat Med Psychol 2014; 20(2):25-36. doi: 10.13174/pjamp.20.02.2014.3.
 13. Marczak K, Terelak JF. Selected Personality Correlates of Behaviors Associated with Internet “Piracy”. Pol J Aviat Med Psychol 2014; 20(4):19-26. doi: 10.13174/pjamp.20.04.2014.3
 14. Miszczak J, Dec S, Zalewska E. Analysis of Relationship Between Oculomotor and Pseudoseizure Activity in EEG Examinations of Aviation Personnel. Pol J Aviat Med Psychol 2014; 20(2):5-16. doi: 10.13174/pjamp.20.02.2014.1
 15. Pawlus D, Tarnowski A, Lewkowicz R, Kamiński T, Kruszewski M. Innowacyjny zestaw metod i narzędzi do analizy infrastruktury drogowej w aspekcie poprawy bezpieczeństwa. Logistyka. 2014;6.
 16. Prost ME. Specyfika farmakoterapii chorób oczu u dzieci. Okulistyka po Dyplomie. 2014;06.
 17. Smorąg L, Florkowski A, Nowacka A, Zboralski K, Przybyszewska M, Macander M, Sławińska A, Wierzbiński P. Jakość życia i depresyjność u pacjentek z rozpoznaniem raka jajnika leczonych operacyjnie oraz po przebytej terapii uzupełniającej. Pol. Merkur. Lek 2014, XXXVII/220: 231-234.
 18. Smorąg L, Florkowski A, Zboralski K, Macander M, Nowacka A, Flinik-Jankowska M, Strójwąs K, Krajewska K, Przybyszewska M, Wierzbiński P. Jakość życia i depresyjność u pacjentek z rozpoznaniem raka trzonu macicy. Pol. Merkur. Lek 2014; XXXVII (220); 227–230.
 19. Stelęgowski A, Gaździńska A, Kłossowski M. Anthropometric and Physical Efficiency Characteristics of Candidates Newly Admitted to the Polish Air Force Academy in Dęblin as Aviation Pilot Students. Pol J Aviat Med Psychol 2014; 20(4):11-18. doi: 10.13174/pjamp.20.04.2014.2.
 20. Strojek M, Kowalczuk K, Janewicz M, Walas M, Grzeszczuk T, Gaździński S, Wyleżoł M. The Use of Oculography in the Assessment of the Efficacy of Antihypergravity Maneuvers: Preliminary Experiments. Pol J Aviat Med Psychol 2014; 20(3):29-32. doi: 10.13174/pjamp.20.03.2014.4.
 21. Szczepkowski M, Banasiewicz T, Krokowicz P, Dziki A, Wallner G, Drews M, Herman R, Lorenc Z, Richter P, Bielecki K, Tarnowski W, Kruszewski J, Kladny J, Gluszek S, Zegarski W, Kielan W, Pasnik K,  Jackowski M, Wylezol M, Stojcev Z, Przywozka A. Polish consensus statement on the protective stoma. Polski przegląd chirurgiczny 2014; 86(8):391-404. doi:10.2478/pjs-2014-0071.
 22. Terelak JF, Budka A. Sense of Coherence and Styles of Coping Stress in Obesity. Pol J Aviat Med Psychol 2014;20(2):17-24. doi: 10.13174/pjamp.20.02.2014.2.
 23. Turski B. Vibration - Hazardous Factor in Professional Environment. Pol J Aviat Med Psychol 2014; 20(2):43-48. doi: 10.13174/pjamp.20.02.2014.5.
 24. Zieliński P, Drozdowski R, Biernacki MP. Hypoxia and Cognitive Performance. Pol J Aviat Med Psychol 2014; 20(4):5-10. doi: 10.13174/pjamp.20.04.2014.1.

     

Go to top