Projekty

W Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej realizowane są projekty badawcze i rozwojowe, granty celowe oraz indywidualne finansowane między innymi ze środków przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Obrony Narodowej i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

     

Go to top