Przewody doktorskie

 

 

 

 

Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w WIML
 Zał. 1 - wniosek o wszczęcie przewodu dotorskiego
 Zał. 2 - opinia promotora

 

Wszczęte przewody doktorskie

  lek. Karolina Piskadło-Zborowska
Data otwarcia przewodu: 11.12.2018
Temat pracy: Ocena wpływu polimorfizmu w receptorach smaku gorzkiego i węchu na predykcje do rozwoju przewlekłego zapalenia zatok przynosowych
Promotor: dr hab. n. med. Karolina Dżaman
Promotor pomocniczy: dr n. med. Eliza Brożek-Mądry
   
  lek. Dana Pavlovschi
Data otwarcia przewodu: 11.12.2018
Temat pracy: Ocena wpływu parametrów stymulacji narządu przedsionkowego na wynik reakcji oczopląsowej w łagodnych napadowych położeniowych zawrotach głowy
Promotor: dr hab. n. med. Ireneusz Kantor
Promotor pomocniczy: dr n. med. Marzena Kubiczek-Jagielska
Recenzenci: dr hab. n. med. Wojciech Kukwa
dr hab. n. med. Bożena Wiskirska-Woźnica
   
  lek. Ilona Kaczmarek
Data otwarcia przewodu: 12.02.2019
Temat pracy: Zastosowanie optycznej koherentnej tomografii i skaningowej laserowej oftalmoskopii w diagnostyce i monitorowaniu wczesnej jaskry
Promotor: prof. dr hab. n. med. Marek Prost
   
  lek. Bartosz Wachulski
Data otwarcia przewodu: 12.02.2019
Temat pracy: Prognozowanie efektów chirurgii ratującej u chorych na raka krtani i gardła dolnego pierwotnie radykalnie leczonych radioterapią lub chemioterapią
Promotor: dr hab. n. med. Andrzej Wojdas, prof. WIML
 Promotor pomocniczy: dr n. med. Paulina Zielińska
   
  lek. Dagmara Kinga Zaborowska
Data otwarcia przewodu: 12.02.2019
Temat pracy: Ocena zaburzeń narządu przedsionkowego u pacjentów z przewlekłym zapaleniem ucha środkowego na podstawie badań elektrofizjologicznych układu równowagi
Promotor: dr hab. n. med. Ireneusz Kantor
Promotor pomocniczy: dr n. med. Monika Woźniak
   
  ppłk lek. stom. Remigiusz Budziłło
Data otwarcia przewodu: 12.02.2019
Temat pracy: Charakterystyka zaburzeń układu stomatognatycznego u pilotów wojskowych
Promotor: dr hab. n. med. Andrzej Wojdas, prof. WIML
Promotor pomocniczy: dr n. med. Rafał Chmielewski
   
  lek. Joanna Dereń
mgr anal. med. Magdalena Szmulik
Data otwarcia przewodu: 12.03.2019
Temat pracy: Zastosowanie zmodyfikowanej metody cytometrii przepływowej do analizy wybranych elementów morfotycznych w moczu
 Promotor:  dr hab. n. med. Agnieszka Woźniak-Kosek
   
  lek. Ewa Szymczuk
Data otwarcia przewodu: 12.03.2019
Temat pracy:  Stan wiedzy o grypie i potrzebie szczepień w wybranych grupach
 Promotor:  dr hab. n. med. Agnieszka Woźniak-Kosek
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Anna Dubaniewicz
prof. dr hab. Grzegorz Sobolewski
   
  lek. Katarzyna Sowa
Data otwarcia przewodu: 9.04.2019
Temat pracy: Badania wybranych parametrów sprawności wzrokowej oraz mikrostruktury siatkówki u pilotów poddawanych przeciążeniom grawitacyjnym z wykorzystaniem wirówki przeciążeniowej
Promotor: prof. dr hab. n. med. Marek Prost
Promotor pomocniczy: dr n. med. Krzysztof Kowalczuk
   
  lek. Rafał Jowik
Data otwarcia przewodu: 9.04.2019
Temat pracy: Modyfikacja testu Sniffin Kids do badania powonienia w populacji polskich dzieci”
Promotor: dr hab. n. med. Karolina Dżaman
   
  lek. Elżbieta Zgnilec
Data otwarcia przewodu: 9.04.2019
Temat pracy: Wpływ operacji rynologicznych na funkcjonowanie wybranych struktur ucha środkowego
Promotor: dr hab. n. med. Andrzej Wojdas, prof. WIML
Promotor pomocniczy: dr n. med. Roman Stablewski
   
  lek. Katarzyna Kasperek-Walewska
Data otwarcia przewodu: 9.04.2019
Temat pracy: Wpływ materiałów biodegradowalnych na zapobieganie lateralizacji małżowiny nosowej środkowej po endoskopowych operacjach zatok przynosowych
Promotor: dr hab. n. med. Andrzej Wojdas, prof. WIML
Promotor pomocniczy: dr n. med. Roman Stablewski
   
  lek. Michał Kurek
Data otwarcia przewodu: 9.04.2019
Temat pracy: Retrospektywna ocena zaburzeń układu bodźco-przewodzącego serca u pilotów Polskich Sił Powietrznych
Promotor: dr hab. n. med. Ewelina Zawadzka-Bartczak, prof. WIML
   
  lek. Daria Owsiak
Data otwarcia przewodu: 9.04.2019
Temat pracy: Wpływ manewrów przeciwprzeciążeniowych na parametry hemodynamiczne u osób z łagodnymi niedomykalnościami zastawek przedsionkowo-komorowych
Promotor: dr hab. n. med. Ewelina Zawadzka-Bartczak, prof. WIML
   
  lek. Katarzyna Barwińska
Data otwarcia przewodu: 9.04.2019
Temat pracy: Wpływ ostrego niedotlenienia wysokościowego na morfologię zapisu EKG i aktywności autonomicznego układu nerwowego u klinicznie zdrowych osób
Promotor: dr hab. n. med. Ewelina Zawadzka-Bartczak, prof. WIML

 

Zakończone przewody doktorskie

  lek. Karol Stasiak
Temat pracy: Badania wybranych parametrów sprawności wzrokowej w goglach noktowizyjnych PNL-3 na symulatorze HYPERION
Promotor: prof. dr hab. n. med. Marek Prost
  streszczenie >>
 Recenzje:

prof. Jurowski

prof. Mariak

     

Go to top