Przewody doktorskie

 

Tryb postępowania w przewodach doktorskich
 Zał. 1 - wniosek o wszczęcie przewodu dotorskiego
 Zał. 2 - opinia promotora

 

Wszczęte przewody doktorskie

  lek. med. Robert Drozdowski
Temat pracy: Prognozowanie wystąpienia nadciśnienia tętniczego u kandydatów na pilotów wojskowych
Promotor: dr hab. n. med. Ewelina Zawadzka-Bartczak, prof. WIML
   
  lek. med. Aleksandra Mojkowska
Temat pracy: Prognostyczne zastosowanie skali EOSS w grupie chorych leczonych chirurgicznie i zachowawczo z powodu otyłości
Promotor: dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł, prof. WIML
Promotor pomocniczy: dr n. med. Luiza Napiórkowska
   
  lek. med. Małgorzata Frel
Temat pracy: Ocena wartości markerów obrazowych infekcyjnego zapalenia kręgosłupa w badaniu MR
Promotor: prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki
   
  lek. med. Marcin Broda
Temat pracy: Wpływ zmian w jamie nosowej na wybór techniki operacyjnej i wyniki przezkanalikowego zespolenia nosowo-łzowego z zastosowaniem lasera diodowego
Promotor: prof. dr hab. n. med. Marek Prost
   
  lek. med. Piotr Wnorowski
Temat pracy: Ocena wyników leczenia cukrzycowego obrzęku plamki doszklistkowymi iniekcjami preparatów anty-VEGF w skojarzeniu z laseroterapią z zastosowaniem mikropulsów
Promotor: prof. dr hab. n. med. Marek Prost
Promotor pomocniczy: dr n. med. Jaromir Wasyluk
   
  lek. Piotr Łach
Temat pracy: Ocena jakości życia chorych z rakiem głośni operowanych metodą endoskopowej chordektomii laserowej
Promotor: płk dr hab. n. med. Andrzej Wojdas, prof. WIML
Promotor pomocniczy: ppłk rez. dr n. med. Marian Macander
   
  lek. Tomasz Zieliński
Temat pracy: Ocena morfologiczna i czynnościowa zwieraczy odbytu u pacjentów przed i po odtworzeniu ciągłości przewodu pokarmowego
Promotor: prof. nadzw. dr hab. n. med. Marek Szczepkowski
   
  lek. Maria Turska
Temat pracy: Ocena funkcji wzrokowych u dzieci po laseroterapii pierwotnie nieunaczynionej siatkówki z powodu retinopatii wcześniaków
Promotor: prof. dr hab. n. med. Marek Prost
   
  lek. Piotr Szenk
Temat pracy: Ocena stopnia świadomości i wiedzy na temat ogólnego stanu zdrowia, wśród chorych na otyłość olbrzymią, w porównaniu do wyników badań kwalifikacyjnych
Promotor: dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł, prof. WIML

 

Zakończone przewody doktorskie

  lek. Karol Stasiak
Temat pracy: Badania wybranych parametrów sprawności wzrokowej w goglach noktowizyjnych PNL-3 na symulatorze HYPERION
Promotor: prof. dr hab. n. med. Marek Prost
  streszczenie >>
 Recenzje:

prof. Jurowski

prof. Mariak

 

 

     

Go to top