Struktura Organizacyjna WIML

DYREKCJA WIML
CENTRUM MEDYCYNY LOTNICZEJ
OŚRODEK MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ
OŚRODEK KLINICZNY
 • Sekcja Planowania i Analiz Usług Medycznych
 • Sekcja Transportu
 • Szpital
ŚRODOWISKOWA PRACOWNIA NOWYCH ZASTOSOWAŃ DIAGNOSTYCZNYCH JĄDROWEGO REZONANSU MAGNETYCZNEGO
PION GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 • Dział Finansowo-Księgowy
 • Kasa
PION ADMINISTRACYJNY
 • Dział Materiałowy
 • Dział Personalny
 • Dział Techniczny
 • Pracownia Informatyki
 • Sekcja Planowania Logistycznego i Zamówień Publicznych
 • Sekcja Utrzymania Czystości
PION OCHRONY
 • Punkt Ewidencyjny
 • Archiwum Wydzielone

     

Go to top