Struktura Organizacyjna WIML

DYREKCJA WIML
OŚRODEK NAUKOWO-BADAWCZY
OŚRODEK KLINICZNY
CENTRUM MEDYCYNY LOTNICZEJ
ŚRODOWISKOWA PRACOWNIA NOWYCH ZASTOSOWAŃ DIAGNOSTYCZNYCH JĄDROWEGO REZONANSU MAGNETYCZNEGO
PION GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 • Dział Finansowo-Księgowy
 • Kasa
PION ADMINISTRACYJNY
 • Wydział Personalno-Administracyjny
  • Sekcja Kadr i Mobilizacji
  • Sekcja Personalna
  • Sekcja Planowania i Szkolenia
  • Sekcja Rekrutacji, Oceny i Motywowania
 • Logistyka
  • Dział Techniczny
  • Dział Materiałowy
  • Sekcja Planowania i Zamówień Publicznych
  • Sekcja Utrzymania Czystości
PION OCHRONY
 • Punkt Ewidencyjny
 • Archiwum Wyodrębnione

     

Go to top