Struktura Organizacyjna WIML

DYREKCJA WIML
OŚRODEK MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ
OŚRODEK KLINICZNY
 • Szpital
CENTRUM MEDYCYNY LOTNICZEJ
ŚRODOWISKOWA PRACOWNIA NOWYCH ZASTOSOWAŃ DIAGNOSTYCZNYCH JĄDROWEGO REZONANSU MAGNETYCZNEGO
PION GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 • Dział Finansowo-Księgowy
 • Kasa
PION ADMINISTRACYJNY
 • Dział Materiałowy
 • Dział Personalny
 • Dział Techniczny
 • Pracownia Informatyki
 • Sekcja Planowania i Zamówień Publicznych
 • Sekcja Utrzymania Czystości
PION OCHRONY
 • Punkt Ewidencyjny
 • Archiwum Wyodrębnione

     

Go to top