Symulator Lotniczy GYRO-IPT

Symulator zbudowany został przez firmę Environmental Tectonics Corporation (ETC) z USA. Jest on kontynuacją linii rozwojowej symulatorów GYRO z polepszonymi możliwościami ruchowymi w zakresie pochylenia i przechylenia, umożliwiający ruchy w trzech osiach.
GYRO-IPT jest symulatorem z zamkniętą pętlą sterowania, co pozwala na demonstrację pilotom, zarówno samolotów, jak i śmigłowców, zjawisk związanych z dezorientacją przestrzenną w odniesieniu do konkretnych sytuacji w trakcie lotu. Symulator jest w pełni sterowany przez komputer, który umożliwia dokładne naśladowanie niektórych elementów figur pilotażu. Programowane sterowanie ruchem obrotowym kabiny może odbywać się z dokładnością  do 0,05°/ s2.
Dostępne programy symulacji obejmują prezentację złudzeń wzrokowych, przedsionkowych,  desensytyzację na bodźce ruchowe (zwalczanie choroby lokomocyjnej) oraz trening wyprowadzania samolotu z położeń nietypowych.
Możliwości ruchowe symulatora pozwalają zarówno na stosowanie bodźców podprogowych, jak i generowanie przyśpieszeń kątowych o stosunkowo wysokiej wartości. Kabina symulatora posiada trzy stopnie swobody. Drugim elementem systemu jest konsola operatora zawierająca monitory kontrolne:
  • z widokiem osoby badanej rejestrowany za pomocą kamery podczerwonej,
  • ekran symulacyjny będący dokładnym odzwierciedleniem monitora w kabinie roboczej,
  • monitor komputera nawigacyjnego.

Model aerodynamiczny symulowanego samolotu własnościami dynamicznymi odpowiada samolotowi TS-11 „Iskra” w konfiguracji standardowej (bez podwieszeń i uzbrojenia).

Kontakt: mgr inż. Rafał Lewkowicz
tel. +48 261 852 273, +48 261 852 004
e-mail: lewkowicz@wiml.waw.pl
  tech. Andrzej Majcher                      
tel. +48 261 852 279
e-mail: amajcher@wiml.waw.pl
   
 

     

Go to top