Symulator samochodu ciężarowego

Na potrzeby realizacji projektu „Zintegrowany system monitorowania stanu psychofizycznego kierujących pojazdami w celu minimalizacji zagrożeń w ruchu drogowym” został zakupiony symulator samochodu ciężarowego, który posiada szeroką gamę możliwości kreowania czynników mających istotny wpływ na warunki prowadzenia pojazdu, takich jak: różne typy pojazdów, rodzaj i gabarytu ładunku, rodzaj terenu, pora roku i pora dnia, warunki drogowe, natężenie ruchu, itp.
Ćwiczenia na symulatorze pozwalają na opanowaniu umiejętności:

 • panowania nad pojazdem w warunkach grożących utratą przyczepności, przewidywania rozwoju sytuacji na drodze,
 • wczesnemu rozpoznawaniu potencjalnych zagrożeń i prawidłowego reagowania,
 • właściwemu reagowanie podczas awarii systemów i instalacji prowadzonego pojazdu,
 • opanowanie.

Symulator zbudowany jest:

 • z kabiny kierowcy,
 • ze stanowiska instruktora/operatora,
 • z systemu wizualizacji,
 • z systemu ruchu,
 • z przestrzennego systemu dźwiękowego,
 • z systemu informatycznego,
 • ze stanowiska analizy i oceny realizowanego zadania.

Zastosowanie symulatora:

 • badanie predyspozycji do zawodu kierowcy,
 • szkolenie kandydatów na kierowców (kwalifikacja wstępna lub kwalifikacja wstępna przyśpieszona),
 • szkoleniu kierowców w ramach szkolenia okresowego,
 • szkolenie doskonalące w zakresie jazdy w warunkach  szczególnych:  w terenie górskim, w warunkach zimowych, w ruchu wielkomiejskim, w ruchu lewostronnym, z nietypowym ładunkiem.

 

Kontakt: mgr inż. Sylwester Guzowski
tel. +48 261 852 683
e-mail: sguzowski@wiml.waw.pl
   

 

     

Go to top