dr n. med. Wojciech Dębiński

 

STANOWISKO: Adiunkt
FUNKCJA: Lekarz medycyny pracy
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Ośrodek Badań Orzeczniczych Lotniczo-Lekarskich i Medycyny Pracy
TELEFON: +48 261 852 607
E-MAIL: w.debinski@wiml.waw.pl
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7981-7202

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

  • Medycyna lotnicza
  • Orzecznictwo lotniczo - lekarskie
  • Zagadnienia związane z zagrożeniem bioterroryzmu
  • Zarządzanie kryzysowe w ochronie zdrowia

PROFIL NAUKOWY

Doktor n. med. Wojciech Dębiński od 2010 prowadzi badania z zakresu medycyny pracy i orzecznictwa lotniczo-lekarskiego, a także prace naukowe w Ośrodku Badań Orzeczniczych Lotniczo-Lekarskich i Medycyny Pracy WIML. W latach 2003-2010 był związany z Głównym Inspektoratem Sanitarnym gdzie piastował funkcję dyrektora Departamentu Przeciwepidemicznego. Do jego podstawowych zadań należało: zabezpieczenie medyczne i przeciwepidemiczne w sytuacjach kryzysowych, współpraca międzynarodowa z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, Komisją Europejską oraz Światową Organizacją Zdrowia, podejmowanie działań w kierunku zabezpieczenia granic kraju przeciwko chorobom wysoce zakaźnym i szczególnie niebezpiecznym, przygotowania Polski do likwidacji skutków ataku bioterrorystycznego i likwidacja skutków zagrożeń epidemicznych (m.in. SARS, grypa ptaków). W latach 1997-2003 pracował na stanowisku dyrektora w Departamencie Spraw Obronnych Ministerstwa Zdrowia gdzie odpowiadał za: restrukturyzację rezerw państwowych Ministra Zdrowia, problematykę pomocy medycznej w sytuacjach nadzwyczajnych, dostosowanie zabezpieczenia medycznego do standardów NATO i Unii Europejskiej, zarządzanie kryzysowe w ochronie zdrowia w sytuacjach zagrożenia. Między 1976 a 1997 był adiunktem w Pracowni Patofizjologii Lotniczej WIML. Zajmował się takimi zagadnieniami jak: wpływ niedotlenienia na organizm pilota, badania w hypobarii (KNCiT), badania wydolnościowe personelu lotniczego, badania w nadciśnieniu oddechowym i badania w LBNP (Lower Body Negative Pressure). Doktor n. med. Wojciech Dębiński jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych i wystąpień na krajowych i międzynarodowych konferencjach.

     

Go to top