Pakiet badań kandydatów do Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego

PAKIET BADAŃ KANDYDATÓW DO OLL
Specjalistyczne badania lekarskie
Internista 70,00 zł
Chirurg 70,00 zł
Okulista 70,00 zł
Laryngolog 70,00 zł
Neurolog 70,00 zł
Stomatolog 70,00 zł
Ginekolog - osoby płci żeńskiej przyjeżdżają z pozytywną opinią ginekologa  
Badanie psychologiczne 200,00 zł
Badanie laboratoryjne
morfologia krwi ze wzorem odsetkowym krwinek białych.,  10,00 zł
OB 5,00 zł
odczyn VDRL 15,00 zł
Badanie ogólne moczu 5,00 zł
Stężenie glukozy 5,00 zł
Poziom bilirubiny 10,00 zł
Poziom kreatyniny 10,00 zł
Cholesterol całkowity 10,00 zł
Badania w kierunku zakażenia WZW B (antygen HbS-Ag) 50,00 zł
Badanie w kierunku zakażenia WZW C (p/ciała anty-HCV) Badanie HIV - (przeciw ciała przeciw HIV)
Badania jakościowe w kierunku narkotyków oraz niektórych leków w moczu (marihuana, kokaina,amfetamina,ekstaza, morfina,metadon,benzadiazepina) 180,00 zł
Badanie radiologiczne (rtg.) narządów klatki piersiowej 40,00 zł
Badanie elektrokardiograficzne (EKG) spoczynkowe 35,00 zł
Badanie echokardiograficzne (Echo) 120,00 zł
Badanie ultrasonograficzne (USG) narządów jamy brzusznej 90,00 zł
Kontrastometria 20,00 zł
Badanie refrakcji oka 10,00 zł
Badanie widzenia obuocznego 10,00 zł
Próba Coriolisa 30,00 zł
Tympanometria + odruchy 40,00 zł
Audiometria tonalna progowa 30,00 zł
Badanie elektroencefalograficzne (EEG) 105,00 zł
Badanie całego kręgosłupa+głowa z oceną zatok metodą rezonansu magnetycznego (MRI) 500,00 zł
RAZEM: 1 950,00 zł

     

Go to top