Cennik - Interna

Zakres badań i procedur medycznych wykonywanych w Klinice Chorób Wewnętrznych
Badanie 72-godzinne metodą Holtera (EKG) 350,00 zł
Badanie  echokardiograficzne  z  Dopplerem  ( ECHO serca ) 150,00 zł
Badanie  echokardiograficzne  wysiłkowe  (echo  i   stymulacja  przezprzełykowa) 400,00 zł
Badanie  elektrofizjologiczne  metodą  przezprzełykową 350,00 zł
Badanie  -  test  pionizacyjny 350,00 zł
Badanie -  test  wysiłkowy  na   bieżni  ( rezerwa wieńcowa)   150,00 zł
Badanie  24-godzinne  metodą  Holtera 150,00 zł
24-godz. pomiar ciśnienia  tętniczego (ABPM) RR 150,00 zł
Kardiowersja  farmakologiczna  elektryczna ok. 1000,00 zł (cena do indywidualnego ustalenia) 
EKG  z  opisem 40,00 zł
Gastroskopia bez znieczulenia 200,00 zł
Kolonoskopia / sigmoidoskopia bez znieczulenia 390,00 zł
Znieczulenie 250,00 zł
Badanie histopatologiczne - 1 wycinek (po otrzymaniu  wyniku) 70,00 zł

     

Go to top