Cennik - Laboratorium

Zakres badań i procedur medycznych wykonywanych w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej
HEMATOLOGIA
Morfologia krwi z rozdziałem automat. leukocytów 10,00 zł
Mikroskopowy rozmaz krwi obwodowej  5,00 zł
Retikulocyty 10,00 zł
OB 7,00 zł
KOAGULOLOGIA
Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) 10,00 zł
Czas protrombinowy (PT)  + INR 10,00 zł
Czas trombinowy 10,00 zł
Fibrynogen 10,00 zł
D-Dimer 46,00 zł
Antytrombina III 30,00 zł
Białko C aktywność 60,00 zł
Białko S wolne 60,00 zł
ANALITYKA OGÓLNA/BAKTERIOLOGIA
Mocz - badanie ogólne 10,00 zł
Mocz - stężenie białka 5,00 zł
Mocz - stężenie glukozy 5,00 zł
Mocz - posiew 20,00 zł
Mocz - posiew + antybiogram 50,00 zł
Kał - badanie ogólne 10,00 zł
Kał - krew utajona  15,00 zł
Kał - pasożyty  (1 próbka) 10,00 zł
Kał -posiew w kierunku Salmonella- Shigella (SS) 20,00 zł
Kał - nosicielstwo (3 próbki) 120,00 zł
Wymaz – badanie bakteriologiczne 55,00 zł
Posiew kału (jedno badanie) 20,00 zł
NARKOTYKI
Amfetamina w moczu 25,00 zł
Marihuana w moczu 25,00 zł
Morfina (opiaty) w moczu 25,00 zł
Kokaina w moczu 25,00 zł
Benzodiazepina w moczu 25,00 zł
Metadon w moczu 25,00 zł
Ekstaza w moczu 25,00 zł
BIOCHEMIA 
Amylaza całkowita 10,00 zł
Albumina 10,00 zł
Glukoza 10,00 zł
Krzywa cukrowa (2 pobrania) po 75 gr gluk   (na czczo i po 2 h) 15,00 zł
Krzywa cukrowa (3 pobrania)  (na czczo, po1 h i po 2 h) 25,00 zł
Mocznik  10,00 zł
Kreatynina 10,00 zł
Kreatynina +eGFR 10,00 zł
Kwas moczowy 10,00 zł
Białko całkowite  10,00 zł
Bilirubina całkowita  10,00 zł
Bilirubina związana 10,00 zł
Bilirubina wolna 10,00 zł
Próby wątrobowe (ALT, AST, Bilirubina całkowita) 25,00 zł
Cholesterol całkowity 10,00 zł
Cholesterol- HDL 10,00 zł
Trójglicerydy 10,00 zł
Lipidogram (cholesterol + HDL+LDL+TG) 30,00 zł
Fosfataza kwaśna (AcP) 10,00 zł
Fosfataza kwaśna sterczowa 10,00 zł
Fosfataza zasadowa (ALP) 10,00 zł
Gamma-glutamylotranspeptydoza (GGTP ) 10,00 zł
Kinaza kreatynowa (CK) 15,00 zł
Izoenzym sercowy kinazy kreatynowej (CKMB) 45,00 zł
Transaminaza alaninowa (ALAT/ GPT/ ALT) 10,00 zł
Transaminaza asparaginowa (AspAT/ GOT/ AST) 10,00 zł
Aminotransferazy (AST i ALT) 15,00 zł
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) 10,00 zł
Wapń całkowity (Ca) 10,00 zł
Fosfor nieorganiczny  (P) 10,00 zł
Magnez  (Mg) 10,00 zł
Żelazo (Fe) 10,00 zł
Całkowita zdolność wiązania żelaza  (TIBC)  45,00 zł
Utajona zdolność wiązania Fe (UIBC) 10,00 zł
Sód ( Na) 10,00 zł
Potas ( K) 10,00 zł
Jonogram (Na, K) 15,00 zł
Chlorki  (Cl) 10,00 zł
Białko C-reaktywne (CRP) 35,00 zł
ASO 15,00 zł
Odczyn Waalera-Rosego 15,00 zł
Czynnik reumatoidalny (RF) 15,00 zł
Lipaza 25,00 zł
Proteinogram (elektroforeza) 30,00 zł
WR (VDRL) 15,00 zł
17-ketosteroidy w DZM 75,00 zł
17-hydroksykortykosteroidy w DZM 75,00 zł
Albumina w moczu 25,00 zł
Ołów (Pb) 70,00 zł
Troponina T 60,00 zł
NT pro-BNP 105,00 zł
SEROLOGIA GRUP KRWI
Grupa krwi, Rh, p/c odpornościowe 40,00 zł
p/c odpornościowe 30,00 zł
HORMONY/ MARKERY/ INFEKCJE/INNE
HBs antygen 35,00 zł
HBs Ag – test  potwierdzenia 70,00 zł
HCV przeciwciała 45,00 zł
HCV met. PCR, jakościowo 440,00 zł
HIV przeciwciała 40,00 zł
HIV – test potwierdzenia met. western blot 385,00 zł
Hbs przeciwciała  40,00 zł
Anty Hbc - przeciwciała 50,00 zł
Anty Hbe – przeciwciała 50,00 zł
Witamina D3 metabolit 25(OH)  55,00 zł
Witamina B 12 30,00 zł
Kwas foliowy 30,00 zł
Tyreoglobulina 35,00 zł
Tyreotropina (TSH) 30,00 zł
Trijodotyronina całkowita (T3) 25,00 zł
Tyroksyna całkowita  (T4) 25,00 zł
Wolna T3 (FT3) 30,00 zł
Wolna T4 (FT4) 30,00 zł
PSA całkowity (PSA) 35,00 zł
PSA wolny (FPSA) 70,00 zł
Hormon luteinizujący (LH) 20,00 zł
Hormon folikulotropowy (FSH) 20,00 zł
Prolaktyna (PRL) 20,00 zł
Progesteron 20,00 zł
Estradiol (E2) 20,00 zł
Testosteron 40,00 zł
Parathormon (PTH) 45,00 zł
Insulina 30,00 zł
Peptyd C 65,00 zł
Alfa-fetoproteina (AFP) 50,00 zł
Antygen carcinoembrionalny (CEA) 50,00 zł
CA 125 45,00 zł
CA 19-9 45,00 zł
CA 15-3 45,00 zł
TPS (tkankowy swoisty antygen polipeptydowy) 105,00 zł
Borelioza IgG 40,00 zł
Borelioza IgM 45,00 zł
Toksoplazmoza IgG 30,00 zł
Toksoplazmoza IgM 40,00 zł
CMV (Cytomegalovirus) IgG 40,00 zł
CMV (Cytomegalovirus) IgM 40,00 zł
Różyczka (Rubella virus) IgG 25,00 zł
Różyczka (Rubella virus) IgM 25,00 zł
Toksokaroza (Toxocara canis) IgG 70,00 zł
EBV – IgG (Epstein – Barr virus) 35,00 zł
EBV – IgM (Epstein – Barr virus) 35,00 zł
Przeciwciała p-paragrypie 60,00 zł
Przeciwciała p-Coxackie 70,00 zł
Mononukleoza zakaźna (jakościowo) 25,00 zł
Ceruloplazmina 45,00 zł
Transferyna 40,00 zł
Ferrytyna 45,00 zł
Cynk (Zn) 105,00 zł
Miedź (Cu) 60,00 zł
Immunoglobulina G (IgG) 30,00 zł
Immunoglobulina A (IgA) 30,00 zł
Immunoglobulina M (IgM) 30,00 zł
Immunoglobulina E (IgE) 55,00 zł
Hemoglobina glikowana  (HbA1c) 30,00 zł
Homocysteina 60,00 zł
Digoksyna 35,00 zł
Karbamazepina 45,00 zł
Kwas walproinowy, ilościowo 50,00 zł
Próba ciążowa 20,00 zł
HCG wolna podjednostka beta 40,00 zł
ACTH 40,00 zł
Aldosteron 40,00 zł
Dopełniacz, składowa C-3 60,00 zł
Dopełniacz, składowa C-4 60,00 zł
DHEA 40,00 zł
DHEA - SO4 20,00 zł
Kalcytonina 80,00 zł
Kortyzol 30,00 zł
Giardia lamblia  w kale 20,00 zł
Łańcuchy lekkie kappa 75,00 zł
Łańcuchy lekkie lambda 75,00 zł
Anty – TPO (p/c p. tarczycowe) 40,00 zł
Anty – TG  40,00 zł
p/c p. kardiolipinie  w klasie IgG/IgM met. ELISA 60,00 zł
p/c p. Helicobacter pylori IgG 20,00 zł
Helicobacter pylori w kale – antygen 80,00 zł
Przeciwciała p-cytoplazmatyczne ANCA 50,00 zł
PPJ test przesiewowy  (ANA1) 60,00 zł
PPJ test kompleksowy (ANA2) 120,00 zł
p/c p- mitochondrialne (AMA) 65,00 zł
p/c p- natywnemu DNA 50,00 zł
p/c p- receptorom acetylocholiny (anty-AChR)  190,00 zł
p/c p – wyspom trzustki 130,00 zł

     

Go to top