Cennik - Laryngologia

Zakres badań i procedur medycznych wykonywanych w gabinetach Kliniki Laryngologicznej
Endoskopianosa, gardłaikrtani 250,00 zł
Mikroskopowa  otoskopia 200,00 zł
Wymazznosa, gardła, ucha  - pobranie 30,00 zł
Wymaz znosa, gardła, ucha - badanie  bakteriologiczne 75,00 zł
 BADANIE POSTUROGRAFICZNE 
-  przyoczachotwartychizamkniętych 200,00 zł
-  w  warunkachsprzężeniazwrotnego 200,00 zł
- zzastosowaniemtestusinusoidalnego lub ramp-testu    200,00 zł
BADANIA W PRACOWNI DIAGNOSTYKI NARZĄDU SŁUCHU I UKŁADU RÓWNOWAGI
Badania audiometryczne
Audiogram tonalny  50,00 zł
Tympanometria 40,00 zł
Tympanometria z odruchami 60,00 zł
Próby nadprogowe 40,00 zł
Audiometria mowy 100,00 zł
Badania elektonystagmograficzne
Badanie oczopląsu samoistnego 50,00 zł
Próby położeniowe 40,00 zł
Próby kaloryczne 220,00 zł
Próba fotela wahadłowego 100,00 zł
Próba optokinetyczna 40,00 zł
Próba spojrzeniow-wodzona 40,00 zł
Próba Coriolisa 50,00 zł
Diagnostyka ENG (badanie rozszerzone) 380,00 zł
Badanie dla kierowców i osób pracujących na wysokości 150,00 zł
ZABIEGI OPERACYJNE 
Konchoplastyka małżowin nosowych kriochirurgiczna jednostronna (w znieczuleniu miejscowym) 800,00 zł
Konchoplastyka małżowin nosowych kriochirurgiczna obustronna (w znieczuleniu miejscowym) 1 000,00 zł
Konchoplastyka małżowin nosowych jednostronna m. koblacji - Celon (w znieczuleniu miejscowym) 1 300,00 zł
Konchoplastyka małżowin nosowych obustronna m. koblacji - Celon  (w znieczuleniu miejscowym) 1 900,00 zł
Tonsillektomia (wyłuszczenie migdałków podniebiennych) 5 000,00 zł
Septoplastyka  6 000,00 zł
Septoplastyka z koblacją małżowin  m. koblacji - Celon (w znieczuleniu ogólnym) 7 000,00 zł
Rynoseptoplastyka (operacja przegrody nosa z osteotomią nosa zewnętrznego) 8 000,00 zł
Endoskopowa operacja zatok (w znieczuleniu ogólnym) 9 000,00 zł
Endoskopowa operacja zatok z septoplastyką (w znieczuleniu ogólnym) 10 000,00 zł
Endoskopowa operacja zatok z septoplastyką z koblacją małżowin  m. koblacji - Celon 11 000,00 zł
Mikrochirurgia krtani m. klasyczną 5 000,00 zł
Mikrochirurgia laserowa krtani (laser CO2) 6 500,00 zł
Chordektomia laserowa krtani (laser CO2) 8 000,00 zł
Operacja usunięcia torbieli środkowej lub bocznej szyi 8 000,00 zł
Operacja usunięcia ślinianki podżuchwowej  8 500,00 zł
Operacja częściowego usunięcia ślinianki przyusznej  11 000,00 zł
Operacja usunięcia ślinianki przyusznej 13 000,00 zł

     

Go to top