Cennik - Neurologia

Zakres badań i procedur medycznych wykonywanych w gabinetach Kliniki Neurologicznej
EEG  rutynowe od 16 roku życia 120,00 zł
EEG – po 24 godzinnej deprywacji snu 180,00 zł
Badanie wideo EEG 120 minut 450,00 zł
Wideo - EEG  powyżej  18  godzin ( Holter wideo EEG) 900,00 zł
Próba tężyczkowa 130,00 zł
Próba miastemiczna:                                                                                             
Próba męczliwości 1 mięśnia 165,00 zł
Wzrokowe potencjały wywołane 130,00 zł
Słuchowe potencjały wywołane 130,00 zł
Badanie 1 nerwu:  
Włókna czuciowe 45,00 zł
Włókna ruchowe z oceną fali F 55,00 zł
Metoda porównawcza 55,00 zł
Inching 55,00 zł
Badanie mięśni:  
1 mięsień- ocena ilościowa  90,00 zł
1 mięsień- ocena jakościowa 45,00 zł
Koszt 1 elektrody 55,00 zł
Zakres badania diagnostycznego zależy od jednostki chorobowej i określany jest w czasie badania. Cena badania stanowi wielokrotność cen jednostkowych. Minimalna cena badania EMG w zależności od jednostki chorobowej i zakresu badań jest obliczana każdorazowo  od 200,00zł do 635,00zł                                       
Badanie polisomnograficzne PSG 1 500,00 zł
Badanie wielokrotnej latencji snu MSLT 800,00 zł

     

Go to top