Czym różnią się lasery jaskrowe? - wykład w The Royal Society of London

 

W dniu 23 stycznia 2020 r. w Londynie  na zaproszenie The Royal Society, brytyjskiego towarzystwa naukowego pełniącego funkcję brytyjskiej akademii nauk, dr n. med. Jaromir Wasyluk, zastępca kierownika Kliniki Okulistycznej WIML, wygłosił wykład pt.: „How are glaucoma lasers different from each other?” Wystąpienie dotyczyło najnowszych metod laseroterapii jaskry i cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników konferencji.
Obok dr. Wasyluka swoje wykłady wygłosili okuliści z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych oraz Hiszpanii.

Na zdjęciu od lewej: prof. M. Latina, dr J. Wasyluk, dr Ch. Kiire, dr P. Gouws, dr A. Filloy, prof. V. Chong

ISz, WIML

     

Go to top