WIML współorganizatorem XIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Lekarzy Dentystów Wojskowych

W dniach 24-26 maja 2019 r. w Licheniu Starym odbyła się konferencja z zakresu stomatologii wojskowej pn. „Trendy w nowoczesnej stomatologii”.
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej był jednym z organizatorów tego wydarzenia, obok: Komisji Stomatologicznej Wojskowej Izby Lekarskiej oraz Eco Dental Partners.

Uroczyste otwarcie konferencji i powitanie uczestników rozpoczęło się o godzinie 15.00. Podczas pierwszej z sesji, przedstawiciel WIML, kierownik Przychodni Stomatologicznej, ppłk lek. stom. Remigiusz Budziłło, wygłosił wykład pt. „Korona na zębie vs. korona na implancie, banał czy wyzwanie”.

Wszystkim uczestnikom i współorganizatorom konferencji dziękujemy za zaangażowanie w przygotowaniu tego wydarzenia.

MM, WIML
fot. WIML

     

Go to top