Psychologowie z WIML na konferencji w Poznaniu

W dniach 24-25 czerwca 2016 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się V Ogólnopolska Konferencja z cyklu ,,Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania". Jak podkreślają organizatorzy, jest to jedyna w skali kraju konferencja poświęcona wyłącznie diagnozowaniu w psychologii, której celem jest refleksja i dyskusja nad wyzwaniami w obszarze diagnozy psychologicznej. Rokrocznie konferencje z tego cyklu są ważnym forum wymiany myśli i doświadczeń, na którym spotykają się zarówno naukowcy, jak i praktycy. Jest to miejsce, w którym omawiane i kształtowane są podstawowe standardy wykonywania zawodu psychologa związane z diagnostyką.

Tytuł tegorocznej edycji to ,,Wyzwania dla diagnozy psychologicznej". Podobnie jak w ubiegłych latach, w tym ważnym wydarzeniu nie zabrakło psychologów z naszego Instytutu. Magister Marta Musiałek wygłosiła referat pt. Trudności diagnostyczne osób cierpiących na chroniczne dolegliwości bólowe, w którym zaprezentowała typowe narzędzia stosowane w diagnozie psychologicznej osób z bólem przewlekłym oraz to, jak specyfika tej grupy badanych utrudnia trafną interpretację uzyskiwanych wyników. Z kolei doktor Piotr Zieliński, p.o. Kierownika Zakładu Psychologii i Bezpieczeństwa Lotów, przedstawił wystąpienie pt. ,,Zastosowanie NEO-PI-R w selekcyjnych badaniach grup skrajnych, czyli: jak oddzielić autoprezentację od efektu preselekcji?", w którym pokazał, jak trudne w niektórych przypadkach może być oddzielenie efektu świadomej manipulacji wynikami badania diagnostycznego od skrajnego, ale trafnego samoopisu osób badanych.

Konferencja była jak zwykle dobrym miejscem do odświeżenia starych i nawiązania nowych kontaktów zarówno z praktykami, jak i z teoretykami zajmującymi się diagnostyką psychologiczną. Była też dobrą okazją do zapoznania się z aktualną ofertą wydawców dostarczających narzędzia diagnostyczne. Dobrze przyjęte prezentacje po raz kolejny pokazały zaś, że WIML jest nowoczesnym ośrodkiem zatrudniającym specjalistów, których wiedza i doświadczenie może stanowić istotny wkład w rozwój trudnej dziedziny, jaką jest diagnoza psychologiczna.

fot. WIML

     

Go to top