Prawo ochronne na wzór użytkowy

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1410, z póź. zm.), udzielił na rzecz Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, prawo ochronne nr 68235, na wzór użytkowy pt. „Instrument chirurgiczny”, którego twórcami są:

  • mgr inż. Marcin PIOTROWSKI
  • dr hab. n. med. Mariusz WYLEŻOŁ, prof. WIML
  • mgr inż. Mirosław DEREŃ
  • inż. Paweł POMASKI

Więcej informacji na temat wzoru użytkowego można znaleźć na Serwerze Publikacji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/index.php?strona=index  wpisując numer zgłoszenia.

 

     

Go to top