Oddział Zaopatrzenia Medycznego

 

Koordynator: płk mgr farm. Joanna Ziarkiewicz
Kontakt: tel. 261 852 344

Oddział Zaopatrzenia Medycznego jest komórką organizacyjną właściwą w zakresie planowania, organizacji  i realizacji  przedsięwzięć związanych z :

  • zaopatrywaniem WIML w produkty lecznicze, wyroby medyczne
  • funkcjonowaniem Sekcji Transportu,
  • działalnością Centralnej Sterylizatorni

Zadania Oddziału Zaopatrzenia Medycznego:

  • zabezpieczenie Klinik i Zakładów w produkty lecznicze i wyroby medyczne
  • dezynfekcja i wyjaławianie sprzętu, aparatury, narzędzi chirurgicznych, materiałów opatrunkowych i innych przedmiotów
  • realizacja transportu medycznego

     

Go to top