Ośrodek Naukowo-Badawczy

 

Kierownik Ośrodka: dr hab. inż. Łukasz Dziuda, prof WIML
Kontakt: tel. 261 852 621, e-mail: ldziuda@wiml.waw.pl

 

W strukturze WIML znajdują się specjalistyczne Zakłady oraz Pracownie, w których prowadzone są badania naukowe oraz prace badawczo-rozwojowe.

Dzięki wytężonej pracy naszych naukowców tworzymy oraz wdrażamy nowe rozwiązania technologiczne. Prowadzimy szkolenia i treningi, przekazujemy wiedzę teoretyczną i praktyczną, modyfikujemy oraz wprowadzamy nowe procedury.

Planujemy, organizujemy oraz realizujemy prace rozwojowe i wdrożeniowe z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa.

Prowadzimy badania psychofizjologiczne pilotów oraz podchorążych w warunkach lotów rzeczywistych i symulowanych, a także badania w warunkach niskich/wysokich ciśnień i temperatur.

W ramach wieloletniej współpracy z Lotniczą Akademią Wojskową (LAW) w Dęblinie, na mocy Umowy o współpracy naukowej z dnia 14.02.2014 r., powołano wspólną pracownię symulatorową WIML i LAW pod nazwą „Pracownia badań w warunkach rzeczywistego i symulowanego lotu”.

Prace realizowane w ramach utworzonej pracowni obejmują:

  • prowadzenie badań pilotów i kandydatów do lotnictwa na symulatorze dezorientacji przestrzennej
  • udział w procesie selekcji kandydatów do lotnictwa z wykorzystaniem symulatora lotu „Selekcjoner”
  • wsparcie procesu szkolenia podchorążych LAW na samolotach „Zlin” i „Orlik”
  • opracowywanie programów szkolenia i treningu pilotów oraz kandydatów do lotnictwa w zakresie utraty orientacji przestrzennej i ograniczeń systemu wzrokowego w warunkach symulujących lot samolotem i śmigłowcem
  • prowadzenie badań psychofizjologicznych w trakcie szkolenia w powietrzu w celu dokładnej oceny predyspozycji do zawodu pilota wojskowego z podziałem na poszczególne rodzaje i typy statków powietrznych.

     

Go to top