Pion Administracyjny

Kierownik Pionu: mgr inż. Andrzej Rajczyk
Kontakt: e-mail: arajczyk@wiml.waw.pl

Podległe komórki:

  • Logistyka - realizuje zadania związane z zaopatrywaniem i zarządzaniem nieruchomością
  • Pracownia Informatyki - realizuje zadania związane z przetwarzaniem informacji medycznej oraz zarządza infrastrukturą informatyczną
  • Wydział Personalno-Administracyjny
    • Sekcja Kadr i Mobilizacji
    • Sekcja Personalna
    • Sekcja Planowania i Szkolenia

     

Go to top