Pion Ochrony

 

 

Celem działania Pionu Ochrony Informacji Niejawnych (POIN) jest zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, zapewnienie ochrony informacji niejawnych, zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, ochrona fizyczna WIML, właściwy obieg przechowywanie i wydawanie dokumentów przez Punkt Ewidencyjny,  archiwizowanie dokumentów archiwalnych i niearchiwalnych w Archiwum Wyodrębnionym.
Kieruje nią Pełnomocnik Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych bezpośrednio podległy Dyrektorowi WIML.

W skład Pionu Ochrony Informacji Niejawnych wchodzą:

  • Punkt Ewidencyjny
  • Archiwum Wyodrębnione

     

Go to top