Pion Organizacji Nauki

 

Kierownik Pionu: p.o. kierownika mgr Iwona Knopik
Kontakt: tel. 261 852 064, e-mail: iknopik@wiml.waw.pl
Pracownicy: mgr inż. Krzysztof Łukowski, tel. 261 852 852, e-mail: k.lukowski@wiml.waw.pl
  mgr Magdalena Matyja, tel. 261 852 065, e-mail: mmatyja@wiml.waw.pl
  mgr inż. Izabela Szczepanik, tel. 261 852 694, e-mail: iszczepanik@wiml.waw.pl
  mgr Katarzyna Wilczek, tel. 261 852 692, e-mail: kwilczek@wiml.waw.pl

  Do podstawowych zadań Pionu należą:

W ramach Pionu Organizacji Nauki działa Biblioteka Naukowa, która gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia czasopisma, książki oraz zbiory specjalne (doktoraty).

 

     

Go to top