Prace opublikowane w wydawnictwach naukowych w 2019

A. Publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujące się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

 1. Bakoń L, Pacho R, Leszczyński A. Unusual post-traumatic aortic rupture in a paraglide pilot - A case report. Radiology Case Reports. 2019; 14(6):714-717. doi: 10.1016/j.radcr.2019.03.010.
 2. Bałaj B, Lewkowicz R, Francuz P, Augustynowicz P, Fudali-Czyż A, Stróżak P, Truszczyński O. Spatial disorientation cue effects on gaze behaviour in pilots and non-pilots. Cognition, Technology & Work. 2019; 21(3):473-486. doi: 10.1007/s10111-018-0534-7.
 3. Diallo A, Jacobi H, Cook A, Giunti P, Parkinson MH, Labrum R, Durr A, Brice A, Charles P, Marelli C, Mariotti C, Nanetti L, Panzeri M, Castaldo A, Rakowicz M, Rola R, Sulek A, Schmitz-Hübsch T, Schöls L, Hengel H, Baliko L, Melegh B, Filla A, Antenora A, Infante J, Berciano J, van de Warrenburg BP, Timmann D, Boesch S, Nachbauer W, Pandolfo M, Schulz JB, Bauer P, Jun-Suk K, Klockgether T, Tezenas du Montcel S. Prediction of Survival With Long-Term Disease Progression in Most Common Spinocerebellar Ataxia. Movement Disorders. 2019; 34(8):1220-1227. doi: 10.1002/mds.27739.
 4. Dziuda Ł, Zieliński P, Baran P, Krej M, Kopka L. A study of the relationship between the level of anxiety declared by MRI patients in the STAI questionnaire and their respiratory rate acquired by a fibre-optic sensor system. Scientific Reports. 2019; 9(1): 4341. doi: 10.1038/s41598-019-40737-w.
 5. Huebl J, Poshtiban A, Brücke C, Siegert S, Bock A, Koziara H, Kmiec T, Rola R, Mandat T, Kühn AA. Subthalamic and pallidal oscillatory activity in patients with Neurodegeneration with Brain Iron Accumulation type I (NBIA-I). Clinical Neurophysiology. 2019; 130(4):469-473. doi: 10.1016/j.clinph.2018.12.012.
 6. Jankowska-Lech I, Wasyluk J, Palasik W, Terelak-Borys B, Grabska-Liberek I. Peripapillary Retinal Nerve Fiber Layer Thickness Measured by Optical Coherence Tomography in Different Clinical Subtypes of Multiple Sclerosis. Multiple Sclerosis and Related Disorders. 2019; 27:260-268. doi: 10.1016/j.msard.2018.11.003.
 7. Kaczmarek I, Prost M, Wasyluk J. Clinical risk factors associated with intraoperative floppy iris syndrome: a prospective study. International Ophthalmology. 2018; 39(3):541-549. doi: 10.1007/s10792-018-0840-3.
 8. Krej M, Baran P, Dziuda Ł. Detection of respiratory rate using a classifier of waves in the signal from a FBG-based vital signs sensor. Computer methods and programs in biomedicine. 2019; 177:31-38. doi: 10.1016/j.cmpb.2019.05.014.
 9. Królicki L, Bruchertseifer F, Kunikowska J, Koziara H, Królicki B, Jakuciński M, Pawlak D, Apostolidis C, Mirzadeh S, Rola R, Merlo A, Morgenstern A. Safety and efficacy of targeted alpha therapy with 213Bi-DOTA-substance P in recurrent glioblastoma. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging. 2019; 46(3):614-622. doi: 10.1007/s00259-018-4225-7.
 10. Lewkowicz R, Kowaleczko G. An inverse kinematic model of the human training centrifuge motion simulator. Journal of Theoretical and Applied Mechanics. 2019; 57(1):99-113. doi: 10.15632/jtam-pl.57.1.99.
 11. Lewkowicz R, Kowaleczko G. Kinematic issues of a spatial disorientation Simulator. Mechanism and Machine Theory. 2019; 138:169-181. doi: 10.1016/j.mechmachtheory.2019.04.003.
 12. Lewkowicz R, Stróżak P, Bałaj B, Francuz P. Auditory Verbal Working Memory Load Effects on a Simulator-Induced Spatial Disorientation Event. Aerospace Medicine and Human Performance. 2019; 90(6):531-539. doi: 10.3357/AMHP.5277.2019.
 13. Lewkowicz R. A centrifuge-based flight simulator: Optimization of a baseline acceleration profile based on the motion sickness incidence. Acta Astronautica. 2019; 164:23-33. doi: 10.1016/j.actaastro.2019.07.007.
 14. Misiuk-Hojło M, Pomorska M, Mulak M, Rękas M, Wierzbowska J, Prost M, Wasyluk J, Lubiński W, Podborączyńska-Jodko K, Romaniuk W, Kinasz R, Ortyl-Markiewicz R, Mocko L, Zaleska-Żmijewska A, Rokicki D, Baudouin C. The RELIEF study: Tolerability and efficacy of preservative-free latanoprost in the treatment of glaucoma or ocular hypertension. European Journal of Ophthalmology. 2019; 29(2):210-215. doi: 10.1177/1120672118785280.

B. Publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu IF, znajdujące się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

 1. Dereń J, Niedzielska-Krycia A, Dorecka ME, Wyględowska-Promieńska D, Wasyluk J. Zapalenie wnętrza gałki ocznej – obraz kliniczny i aktualne schematy postępowania. OphthaTherapy. Terapie w Okulistyce. 2019; 24(4):233-242. doi: 10.24292/01.OT.311219.03.
 2. Kisiel MA, Chmielewski R, Bartoszewicz R. A rare case of benign teratoma of the facial fronto-temporal region in adult male. Polski Merkuriusz Lekarski. 2019; 47(280):150-152.
 3. Prost M. Badanie okulistyczne małego dziecka. Okulistyka po Dyplomie. 2019; 9(3):5-11.
 4. Wasyluk J, Kaczmarek I, Strąk M, Myślińska M, Dubisz M. Zastosowanie generatora plazmowego w zabiegach okuloplastycznych – doświadczenia własne. OphthaTherapy.Terapie w Okulistyce. 2019; 23(3):185-190. doi: 10.24292/01.OT.300919.05.
 5. Wasyluk J. Tomografia optyczna przedniego odcinka oka – nowe perspektywy. OphthaTherapy. Terapie w Okulistyce. 2019; 24(4):287-293. doi: 10.24292/01.OT.311219.10.
 6. Wojdas A. Klasyfikacja i czynniki ryzyka występowania zapalenia błony śluzowej jam nosa i zatok przynosowych. International Review of Medical Practice. 2019; 25(2):53-56.
 7. Wojdas A. Miejsce komórek układu odpornościowego w patogenezie przewlekłego zapalenia nosa i zatok przynosowych. International Review of Medical Practice. 2019; 25(4):143-150.
 8. Wojdas A. Patogeneza przewlekłego zapalenia błony śluzowej jam nosa i zatok przynosowych. International Review of Medical Practice. 2019; 25(3):123-130.
 9. Zgnilec E, Kasperek-Walewska K, Wojdas A. Wpływ konchoplastyk małżowin nosowych dolnych na drożność trąbki słuchowej. International Review of Medical Practice. 2019; 25(1):19-23.

C. Monografie naukowe

 1. Prost M, Oleszczyńska-Prost E. Okulistyka dziecięca. Kompendium dla lekarzy specjalizujących się w okulistyce i lekarzy innych specjalności. Wyd. Medical Education. Warszawa 2019.

     

Go to top