Rada Naukowa

 

Biuro Rady Naukowej
tel. +48 261 852 852
e-mail: przewodniczacyrn@wiml.waw.pl
 
 Skład Rady Naukowej (kadencja 2017-2021)
Prezydium:
Przewodniczący prof. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki
Z-ca przewodniczącego prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak
Z-ca przewodniczącego dr hab. n. med. Andrzej Wojdas, prof. WIML
Sekretarz dr hab. inż. Łukasz Dziuda, prof. WIML

 Członkowie:

     

Go to top