Środowiskowa Pracownia Nowych Zastosowań Diagnostycznych Jądrowego Rezonansu Magnetycznego

 

Kierownik Pracowni: p.o. dr hab. n. med. Stefan Gaździński, prof WIML
Kontakt:

tel. 261 852 633

e-mail: sgazdzin@wiml.waw.pl

Środowiskowa Pracownia Nowych Zastosowań Diagnostycznych Jądrowego Rezonansu Magnetycznego (SPNZDJRM) stanowi wspólne przedsięwzięcie Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN oraz Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej. Pracownia realizuje cele fazy eksploatacji wyników projektu nr POIG.02.02.00-14-011/09 pn. „CNS Lab – Ośrodek zintegrowanych badań strukturalnych i czynnościowych centralnego układu nerwowego”.

Główne zadania pracowni:

  • rozwój nowych, obiektywnych metod selekcji kandydatów do lotnictwa
  • monitorowanie wpływu wykonywania zawodu pilota wojskowego (doświadczanie długotrwałych przyspieszeń o stałych i zmiennych wartościach) na stan struktur kostnych i funkcjonowanie centralnego układu nerwowego

Naukowcy zatrudnieni w Pracowni oraz badacze ściśle współpracujący z Pracownią, podejmują badania dotyczące hipoksji ischemicznej i wysokościowej, obciążenia termicznego organizmu człowieka, a także oddziaływania pola magnetycznego na wskaźniki bioelektryczne mózgu.

Inne realizowane w Pracowni badania dotyczą pacjentów bariatrycznych, osób z napadami padaczkowymi oraz pacjentów w śpiączce. Realizacja tych działań w ramach wspólnego Ośrodka jest uzasadniona komplementarnością kompetencji obydwu Instytutów. Zespół jest otwarty na współpracę również z innymi instytucjami, których celem jest zarówno zdobycie nowej wiedzy, jak i poszerzenie istniejących danych w ww. obszarach oraz dziedzinach z nimi związanych.

Projekty realizowane w ramach działalności pracowni:

  • POIG.02.02.00-14-011/09 „CNS Lab – Ośrodek zintegrowanych badań strukturalnych i czynnościowych centralnego układu nerwowego”.
  • DOBR/0052/R/ID1/2012/03 „Opracowanie technologii ORTO-LBNP (ang. lower body negative pressure) do badań i treningu pilotów Sił Zbrojnych RP w warunkach niedotlenienia niedokrwiennego oraz stresu ortostatycznego”.
  • UMO-2013/09/B/NZ7/03763 „Procesy neuroplastyczne towarzyszące wszczepieniu balonu żołądkowego u osób otyłych: efekty współtowarzyszącej cukrzycy typu drugiego. Badanie za pomocą metod obrazowania magnetycznego rezonansu i testów psychologicznych”.
  • 2012/05/B/ST7/01162 „Wysokorozdzielcza optyczna topografia mózgu”.

     

Go to top