Zakład Patofizjologii Lotniczej i Bezpieczeństwa Lotów

 

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Lech Kopka
Pracownicy: ppłk lek. Dariusz Rękawik
  dr Marian Macander
  dr inż. Agata Gaździńska
  mgr Marta Turczyńska

Podstawowe zadania Zakładu:

Zakład Patofizjologii Lotniczej i Bezpieczeństwa Lotów zajmuje się kompleksowo wynikami badań psychofizycznych, klinicznych i testów symulatorowych personelu lotniczego. Projekty i prace badawcze zmierzają do ich wykorzystania głównie pod kątem:

  • zwiększenia bezpieczeństwa lotów i testów przeprowadzanych na symulatorach lotniczych
  • lepszej tolerancji przyspieszeń +Gz i niedotlenienia wysokościowego
  • trafniejszego doboru kandydatów/pilotów do szkolenia lotniczego przez Wojskową Komisję Lotniczo-lekarską (określanie/weryfikacja zakresów dopuszczalnych norm dla wyników specjalistycznych badań lekarskich)
  • poprawy stanu odżywienia wojskowego personelu latającego
  • promocji zdrowia

Ponadto Zakład zajmuje się badaniami przyczyn wypadków lotniczych, ekspertyzami lotniczo-lekarskimi dla potrzeb KBWL i KBWLLP oraz badaniami psychologicznymi i odwołaniami od orzeczeń dla potrzeb DORSZ, MSWiA, ULC, CWKL i komend wojewódzkich policji. Pracownicy Zakładu prowadzą wykłady na kursach/szkoleniach: w ramach  specjalizacji lekarzy z medycyny lotniczej, dla wojskowego personelu latającego w zakresie medycyny lotniczej, lekarzy i ratowników medycznych zabezpieczających wykonywanie lotów w jednostkach Sił Zbrojnych RP w zakresie ewakuacji lotniczej i zabezpieczenia medycznego lotów, oraz dla członków/specjalistów badania wypadków lotniczych KOMISJI BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Zakład prowadzi również konsultacje psychodietetyczne dla żołnierzy WP oraz dla pacjentów Klinik WIML.

 

     

Go to top