15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego

„W dniu tym wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego, której uosobieniem i wyrazem jest żołnierz. W rocznicę wiekopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą święci się pamięć poległych w walkach z wiekowym wrogiem o całość i niepodległość Polski” -  rozkaz nr 126 Ministra Spraw Wojskowych, gen. broni Stanisława Szeptyckiego z dnia 4 sierpnia 1923 r., ustanawiający 15 sierpnia Świętem Żołnierza.

Z okazji Święta Wojska Polskiego pragniemy złożyć wyrazy wdzięczności i uznania za służbę, trud oraz poświęcenie wszystkim Żołnierzom Rzeczypospolitej Polskiej.

MM, WIML
Źródło obrazu: https://www.flickr.com/photos/ministerstwoobronynarodowej/albums/7215771...

     

Go to top