Izba Przyjęć

Kierownik Izby Przyjęć: lek. Robert Kapsa
Telefon kontaktowy: +48 261 852 988

ZALECENIA DLA PACJENTA Z DODATNIM WYNIKIEM BADANIA W KIERUNKU KORONAWIRUSA ZE WSKAZANIEM DO IZOLACJI W WARUNKACH DOMOWYCH więcej...

ANKIETA DLA KANDYDATÓW DO SZCZEPIENIA – oświadczenie pacjenta o stanie zdrowia i uczuleniach

Izba Przyjęć czynna całą dobę przyjmuje pacjentów zgłaszających się na podstawie skierowania od lekarza oraz zgłaszających się bez skierowania w stanach nagłego pogorszenia zdrowia.

Przy przyjęciu do klinik w trybie planowym pacjent zobowiązany jest posiadać:

 1. Skierowanie do szpitala oraz posiadaną dokumentację medyczną.
 2. Dowód osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość pacjenta.
 3. Dokument potwierdzający aktualne ubezpieczenie zdrowotne ważne 1 miesiąc i jego kserokopię np.:
 • Zaświadczenie z zakładu pracy
 • Zaświadczenie ZUS
 • KRUS
 • Legitymacja ubezpieczeniowa
 • ZUS RMUA
 • Legitymacja rencisty
 • Dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • Legitymacja emeryta - ważna bezterminowo
 • Zaświadczenie z urzędu pracy - do końca terminu ważności
 • Decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy ważna 90 dni od dnia określonego w decyzji
 • Karta EKUZ

Niedostarczenie dokumentu może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia.
W przypadku przyjęcia w trybie nagłym dokument potwierdzający ubezpieczenie powinien być przedstawiony nie później niż 30 dni od dnia rozpoczęcia leczenia, jeśli pacjent nadal przebywa w szpitalu, lub w terminie 7 dni po zakończeniu leczenia.

  4.  Piżamę, szlafrok, kapcie, przybory toaletowe, ręczniki, sztućce.

     

Go to top