Komisje i osoby powołane przez Radę Naukową WIML

RZECZNIK DYSCYPLINARNY (uchwała RN WIML nr 011/2016)

  • prof. dr hab. n. med. Ryszarda PACHO

KOMISJA DYSCYPLINARNA RADY NAUKOWEJ WIML (uchwała RN WIML nr 0012/2016)

  • dr hab. n. med. Rafał ROLA
  • dr hab. n. med. Stefan GAŹDZIŃSKI
  • dr n. med.  Krzysztof KOWALCZUK

KOMISJA RADY NAUKOWEJ WIML DS. ROZWOJU KADRY NAUKOWEJ (uchwały RN WIML nr: 069/2019, 070/2019, 071/2019)

  • dr hab. inż. Łukasz DZIUDA, prof. WIML
  • dr hab. n. med. Stefan GAŹDZIŃSKI, prof. WIML
  • dr hab. n. med. Rafał ROLA, prof. WIML

     

Go to top