Pion Organizacji Nauki

 

Kierownik Pionu: mgr Iwona Knopik
Kontakt: tel. 261 852 064, e-mail: iknopik(at)wiml.waw.pl
Pracownicy: mgr inż. Krzysztof Łukowski, tel. 261 852 852, e-mail: k.lukowski(at)wiml.waw.pl
  mgr Magdalena Matyja, tel. 261 852 065, e-mail: mmatyja(at)wiml.waw.pl
  mgr inż. Izabela Szczepanik, tel. 261 852 694, e-mail: iszczepanik(at)wiml.waw.pl

  Do podstawowych zadań Pionu należą:

W ramach Pionu Organizacji Nauki (PON) działa Biblioteka Naukowa, która gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia czasopisma, książki oraz zbiory specjalne (doktoraty).

 

     

Go to top