Wydawnictwa

 

 

„The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology” (PJAMBP) poświęcony jest różnym aspektom współczesnej medycyny i psychologii pracy oraz bioinżynierii, ze szczególnym uwzględnieniem medycyny i psychologii lotniczej oraz zagadnień stresu ekologicznego, chronobiologicznego, psychologicznego i organizacyjnego, a także szeroko rozumianej działalności operatorowej człowieka i jej uwarunkowań oraz kryteriom, metodom doboru selekcji zdrowotnej i psychologicznej kandydatów do pracy na różnych stanowiskach.
„The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology” wydawany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Lotniczej.

„OphthaTherapy – Terapie w Okulistyce” poświęcony jest różnym problemom leczenia chorób oczu, zarówno farmakologicznego, laserowego, jak i operacyjnego. Tematyka ta na pewno znajdzie się w kręgu zainteresowań każdego okulisty, niezależnie od tego, czy jego miejscem pracy jest poradnia, czy klinika. Redakcji czasopisma szczególnie zależy na publikowaniu doniesień o nowych metodach terapeutycznych – zachowawczych i zabiegowych, nowej aparaturze leczniczej i diagnostycznej, farmakologii klinicznej i terapiach eksperymentalnych, a także o zdarzających się w codziennej praktyce klinicznej sytuacjach nietypowych, w tym niepożądanych działaniach leków. Czasopismo „OphthaTherapy – Terapie w Okulistyce” będzie przedstawiać zarówno prace poglądowe, wyniki badań klinicznych dotyczących różnych form terapii, doniesienia i opisy leczenia ciekawych przypadków, jak i listy do redakcji i komentarze.

Redakcja „Postępów Medycyny Lotniczej” (PML) publikuje prace awansowe (doktorskie i habilitacyjne), prace poglądowe oraz monograficzne cykle prac z medycyny lotniczej, fizjologii stosowanej, psychologii lotniczej i bioinżynierii.

 

     

Go to top