Zakład Pomiarów Psychofizjologicznych i Badań Czynnika Ludzkiego

 

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Łukasz Dziuda, prof WIML
Kontakt: tel. +48 261 852 621
e-mail: ldziuda@wiml.waw.pl

Podległe pracownie: Pracownia Dietetyki i Leczenia Otyłości

Zakład Pomiarów Psychofizjologicznych i Badań Czynnika Ludzkiego (ZPPiBCL) jest usytuowany w Ośrodku Naukowo-Badawczym w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie. Działalność ZPPiBCL jest skupiona głównie na opracowywaniu i rozwijaniu technologii ORTO-LBNP do prowadzenia badań i treningów pilotów oraz podchorążych Sił Zbrojnych RP w warunkach hipoksji ischemicznej oraz stresu ortostatycznego. Rezultaty prac nad nową technologią znajdą również zastosowanie w obszarach medycyny klinicznej i sportowej, jak i w rehabilitacji.

Celem działalności ZPPiBCL jest realizowanie projektów na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, a także innych projektów badawczych i rozwojowych z obszarów inżynierii biomedycznej oraz psychofizjologii. Przedmiotem zainteresowań Zakładu jest prowadzenie badań w warunkach rzeczywistego i symulowanego lotu (tj. monitorowanie parametrów fizjologicznych, środowiskowych i fizycznych lotu), a także badanie wpływu parametrów technicznych symulatorów i czynników środowiskowych na występowanie choroby symulatorowej u kierowców i pilotów. Jedną z dziedzin eksplorowanych w Zakładzie jest monitorowanie czynności życiowych człowieka za pomocą czujników światłowodowych w środowisku obrazowania metodą rezonansu magnetycznego. Ponadto w ZPPiBCL prowadzone są badania techniczne sprzętu wojskowego w warunkach oddziaływania długotrwałych przeciążeń.

Projekty realizowane w Zakładzie:

 • Projekt Nr DOBR/0052/R/ID1/2012/03 „Opracowanie technologii ORTO-LBNP (ang. lower body negative pressure) do badań i treningu pilotów Sił Zbrojnych RP w warunkach niedotlenienia niedokrwiennego oraz stresu ortostatycznego” (ORTO-LBNP)
 • Projekt Nr PBS3/B9/41/2015 „Optoelektroniczny monitoring stanu pacjenta w rezonansie magnetycznym” (OPTO-SPARE)
 • Projekt Nr PBS3/B9/29/2015 „Detektor wczesnych objawów zmęczenia jako element poprawy bezpieczeństwa kierowania pojazdem” (DET)
 • Projekt Nr PBS3/B9/37/2015 „System ewakuacji i ratowania poszkodowanych podczas klęsk żywiołowych - EvaCopNet” (EvaCopNet)
 • Projekt Nr DOB-BIO7/20/01/2015 „Opracowanie systemu wspomagania badań psychologicznych kierowców dla Policji” (DOB-BIO7)

Współpraca ZPPiBCL z Instytucjami zewnętrznymi w ramach powołanych wspólnych Pracowni:

 • Pracowni systemów biomedycznych do zastosowań w warunkach ekstremalnych z Instytutem Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu
 • Pracowni badań w warunkach rzeczywistego i symulowanego lotu z Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie
 • Pracowni badań technicznych w warunkach oddziaływania długotrwałych przyspieszeń z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie
 • Pracowni badań reakcji okoruchowych związanych z czynnościami lotniczymi z Instytutem Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie

Wybrane publikacje:

 • M. Krej, Ł. Dziuda, F. W. Skibniewski. A method of detecting heartbeat locations in the ballistocardiographic signal from the fiber-optic vital signs sensor. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 19(4), 1443-1450, 2015
 • P. Baran, O. Truszczyński, Ł. Dziuda. Anxiety in patients undergoing magnetic resonance imaging. The Polish Journal of Aviation Medicine and Psychology, 21(2), 5-8, 2015
 • F. W. Skibniewski, Ł. Dziuda, P. M. Baran, M. K. Krej, S. Guzowski, M. A. Piotrowski, O. E. Truszczyński. Preliminary results of the LF/HF ratio as an indicator for estimating difficulty level of flight tasks. Aerospace Medicine and Human Performance, 86(6), 518-523, 2015
 • Ł. Dziuda, M. P. Biernacki, P. M. Baran, O. E. Truszczyński. The effects of simulated fog and motion on simulator sickness in a driving simulator and the duration of after effects. Applied Ergonomics, 45(3), 406-412, 2014
 • Ł. Dziuda, M. Krej, F. W. Skibniewski. Fiber Bragg grating strain sensor incorporated to monitor patient vital signs during MRI, IEEE Sensors Journal, 13(12), 4986-4991, 2013
 • Ł. Dziuda, F. W. Skibniewski, M. Krej, P. M. Baran. Fiber Bragg grating-based sensor for monitoring respiration and heart activity during MRI examinations, Journal of Biomedical Optics, 15(5), art. no. 057006, 2013

     

Go to top