Medycyna Pracy

Rejestracja: tel. +48 261 852 726

Możliwość płatności za badania kartą płatniczą.

Oferujemy Państwu możliwość wykonywania Waszym pracownikom badań profilaktycznych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej.
Zadania profilaktyczne są realizowane w naszym Instytucie od wielu lat przez wykwalifikowaną kadrę z zakresu medycyny pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30.05.1996r w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników (Dz. U. Nr 69 poz. 332 z późn. zmian.) oraz ustawą z 27.06.1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96 poz. 593), w stosunku do wszystkich pracowników, kierowanych przez pracodawcę. Oferujemy Zakładom Pracy, Firmom i indywidualnie wykonywanie badań profilaktycznych:

  • wstępnych
  • okresowych
  • kontrolnych

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w ciągu swojego istnienia współpracował z wieloma instytutami naukowymi - wojskowymi i cywilnymi - w kraju i zagranicą. WIML ma bardzo poważne osiągnięcia w dziedzinie medycyny lotniczej, która wniosła trwałe wartości do nauki światowej związanej z lotnictwem. Prace Instytutu przyczyniły się w dużym stopniu do utrzymania zdrowia i sprawności personelu lotniczego wojskowego jak i cywilnego. Jest krajową placówką specjalistyczną w dziedzinie medycyny lotniczej z zakresu patofizjologii i psychologii związanej z diagnostyką i terapią stanów chorobowych ograniczających do pracy w powietrzu.
Zainteresowanych naszą propozycją prosimy o przedstawienie wniosku z wybranym zakresem badań w celu zawarcia z nami umowy na świadczenie usług.
W złożonym wniosku należy zawrzeć następujące dane:

  • podstawowe informacje o Zakładzie, Firmie (nazwa, adres, telefony, REGON, NIP)
  • przewidywaną ilość osób wymagających badań profilaktycznych do wykonania w ciągu roku z określeniem zwłaszcza liczby badań okresowych
  • rodzaje warunków szkodliwych i uciążliwych występujących na stanowiskach w zakładzie
  • strukturę wieku pracowników

Wnioski lub zgłoszenie należy składać lub przesyłać na adres:

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
ul. Krasińskiego 54/56, 01-755 Warszawa
fax +48 261 852 865

     

Go to top